Universitatea Transilvania din Braşov

Birou Electoral

Candidati inscrisi pentru functia de Director la Departamentul – Specialitati Medicale si Chirurgicale

Nr. crt.

Facultati

Departamente

Numele/prenumele

CV

Plan managerial

1

Medicină

Specialitati Medicale si Chirurgicale

Şef lucr.univ.dr. Marius IRIMIE

CV

Plan managerial