Universitatea Transilvania din Braşov

Birou Electoral

Depunerea candidaturilor, validate de Biroul Electoral, pentru funcția de Rector al Universității Transilvania din Brașov

Nr. crt.

Numele / Prenumele

CV

Plan managerial

 Declaratie privind incompatibilitatea

1

Prof. univ. dr. ing. ABRUDAN Ioan Vasile

CV

Plan managerial

 Declarație privind incompatibilitatea