Depuneri candidaturi selectie decani EFSM si SC

Universitatea Transilvania din Braşov

Biroul Electoral

Depuneri candidaturi pentru selecţia Decanilor Facultăţilor

Nr. crt.

Facultatea

Nume/ Prenume

CV

Plan managerial

1

Educaţie Fizică şi Sporturi Montane

Prof.univ.dr. Cioroiu Silviu Gabriel

CV

Plan managerial

Conf.univ.dr. Turcu Ioan

CV

Plan managerial

2

Sociologie şi Comunicare

Lector univ.dr. Luiza Iuliana MESEŞAN SCHMITZ

CV

Plan managerial

Lector univ.dr. Marinela Cristina ŞIMON

CV

Plan managerial