Depuneri candidaturi pentru alegerea reprezentantului studenţilor Universităţii Transilvania din Braşov în Consiliul de Administraţie

Depuneri candidaturi pentru alegerea reprezentantului studenţilor Universităţii Transilvania din Braşov în Consiliul de Administraţie în ordinea înscrierilor

Nr. crt.

Facultăți

Numele/Prenumele

Scrisoare de intenţie

CV

1

Design de Produs şi Mediu

Ezaru Anca Daniela

SI
CV

2

Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Cîrlig Sergiu Georgian

SI
CV

3

Matematică şi Informatică

Milea Dragoş Ştefănuţ

SI
CV

4

Drept

Stănică Ioan Constantin

SI
CV

5

Educaţie Fizică şi Sporturi Montane

Alexe Georgiana Teodora

SI
CV

6

Inginerie Mecanică

Ion George Florian

SI
CV

7

Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Dinu Cristina Elena

SI
CV

8

Medicină

Chivăran Laurenţiu Florian

SI
CV

9

Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Chiriloiu Diana Elena

SI
CV

10

Litere

Fasolă Georgiana

SI
CV

11

Construcţii

Potoroacă Ion

SI
CV

12

Drept

Cojocaru Andrei

SI
CV

13

Medicina

Lăculiceanu Georgian Alexandru

SI
CV

14

Matematică şi Informatică

Chirobocia Ion

SI
CV

15

Drept

Moise Elena Adina

SI
CV

16

Medicină

Ţigănaş Miron

SI
CV

17

Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Lukacs Laurenţiu

SI
CV