Universitatea Transilvania din Braşov

Biroul Electoral

Depunere candidaturi pentru funcţia de Director Departament

- Ingineria Fabricaţiei -

Facultate

Departament

Candidat

CV

Plan managerial

Inginerie Tehnologică şi Management Industrial

Ingineria Fabricaţiei

Prof.univ.dr.ing. Drăgoi Mircea Viorel

CV

Plan managerial

Preşedinte Birou Electoral,

Lector univ.dr. Gabriel STAN