Universitatea Transilvania din Braşov

Biroul Electoral

Depunere candidaturi pentru funcţia de Director Departament

- Ingineria Materialelor și Sudură -

Facultate

Departament

Candidat

CV

Plan managerial

Știința și Ingineria Materialelor

Ingineria Materialelor și Sudură

Conf. dr. ing. Olàh Arthur

CV

Plan managerial

Preşedinte Birou Electoral,

Lector univ.dr. Gabriel STAN