Universitatea Transilvania din Braşov

Biroul Electoral

Concurs pentru funcţia de Director Departament –

- Ştiinţe Sociale şi ale Comunicării


Nr. crt.

Numele şi prenumele

CV, Plan managerial

1.

Conf.univ.dr. Răţulea Georgeta Gabriela

       CV             Plan managerial