Avizier achizitii publice

Pagina 1 din 27 (270): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

Servicii de călărie

| |Lucian MIZGACIU - lucianmizgaciu@unitbv.ro|

29.03.2018 15:41

29.03.2018

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Servicii de călărie (CAEN 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional) Cod CPV 92000000-1 (Servicii de recreere, culturale și sportive) pentru 36 de beneficiari.

Durata contractului: de la data atribuirii pana la data de 31.12.2018.

Informatii suplimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV- Serviciul de Achizitii Publice si Aprovizionare tel/fax: 0268/414.900; adresa de email : tehnic@unitbv.ro; persoana de contact Mîzgaciu Lucian.

Documentatia este disponibilă si pe site-ul universitatii www.unitbv.ro, sectiunea Avizier.

Termenul limita de primirea ofertelor este 05.04.2018 ora 11.00


Citeste mai multe ...
Achizitie imprimanta, multifunctional, mouse ROSE

| |Cristina Nicoleta LUCACI - cristinadumitrascu@unitbv.ro|

14.03.2018 13:56

Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități – SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

Lot 1:                 imprimanta – 1 bucata, val estimata  - 3247 lei fara TVA

Lot 2:                 multifunctional – 1 bucata, val estimata – 1849 lei fara TVA

Lot 3:              mouse – 28 bucati, val estimata – 706 lei fara TVA


Citeste mai multe ...
Achizitie Lucrari de instalare retea de calculatoare

| |Cristina Nicoleta LUCACI - cristinadumitrascu@unitbv.ro|

07.03.2018 14:44

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Lucrari de instalare retea de calculatoare in aripa vestica a bibliotecii situata la Aula Universitatii, cod CPV 45311000-0 - Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2).


Citeste mai multe ...
Achizitie Lucrari de reparatii – Inlocuire foi usi interioare simple si duble Corp – G si Corp I

| |Cristina Nicoleta LUCACI - cristinadumitrascu@unitbv.ro|

07.03.2018 10:11

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Lucrari de reparatii – Inlocuire foi usi  interioare simple si duble Corp – G si Corp I, cod CPV 45420000-7 - Lucrari de tamplarie si de dulgherie (Rev.2).


Citeste mai multe ...
Achizitie imprimanta si multifunctional proiect ROSE

| |Lucian MIZGACIU - lucianmizgaciu@unitbv.ro|

06.03.2018 16:26

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

pentru achiziția imprimanta si multifunctional

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1.            Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități – SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

Lot 1:                 imprimanta – 1 bucata, val estimata  - 3247 lei fara TVA

Lot 2:                 multifunctional – 1 bucata, val estimata – 1849 lei fara TVA

2.        Ofertanţii pot depune o singură ofertă, pentru unul sau mai multe loturi.

3.        Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: B-dul Eroilor nr.29, cladirea Rectorat, Registratura, Brașov, România

Telefon/Fax: +40 268 414900

E-mail: tehnic@unitbv.ro

Persoană de contact: Lucaci Cristina sau Lucian Mizgaciu

4.        Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. în cazul ofertei transmise prin email/fax, oferta in original se transmite in maxim 3 zile.

5.            Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 14.03.2018, ora 11:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.


Citeste mai multe ...
Achizitie servicii de transmisii de date punct la punct

| |Cristina Nicoleta LUCACI - cristinadumitrascu@unitbv.ro|

02.03.2018 14:44

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, Bdul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro, va invita sa participati la procedura de achizitie directă, în vederea achizitionarii de „Servicii de transmisii de date punct la punct” (72318000-7 - Servicii de transmisie de date (Rev.2)), conform anexei cu specificatiile tehnice atasate prezentei invitatii.


Citeste mai multe ...
Achizitie imprimanta si multifunctional proiect ROSE

| |Lucian MIZGACIU - lucianmizgaciu@unitbv.ro|

23.02.2018 16:16

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

pentru achiziția imprimanta si multifunctional

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1.            Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități – SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

Lot 1:                 imprimanta – 1 bucata, val estimata  - 3247 lei fara TVA

Lot 2:                 multifunctional – 1 bucata, val estimata – 1849 lei fara TVA

2.        Ofertanţii pot depune o singură ofertă, pentru unul sau mai multe loturi.

3.        Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: B-dul Eroilor nr.29, cladirea Rectorat, Registratura, Brașov, România

Telefon/Fax: +40 268 414900

E-mail: tehnic@unitbv.ro

Persoană de contact: Lucaci Cristina sau Lucian Mizgaciu

4.        Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. în cazul ofertei transmise prin email/fax, oferta in original se transmite in maxim 3 zile.

5.            Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 05.03.2018, ora 11:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă


Citeste mai multe ...
Anunt de atribuire pentru achiziția laptopuri (Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

| |Lucian MIZGACIU - lucianmizgaciu@unitbv.ro|

19.02.2018 12:48

Anunt de atribuire pentru achiziția laptopuri (Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

 

I Beneficiar, Obiectul contractului

Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Titlul subproiectului: Suport universitar pentru calitate, competitivitate și echitate studențească

Acord de grant nr. 64/SGU/NC/I/29.11.2017 

Adresa:  Bdul Eroilor nr 29 , Localitatea:  Brasov , Cod postal:  500036 , Brasov , Romania , Email:  tehnic@unitbv.ro , Tel.:  +40 268413000/101 , Fax:  +40 268414900 

 OBIECTUL CONTRACTULUI: achiziția laptopuri (Lot 1:      Laptop – 19 bucati, Lot 2:             Laptop – 9 bucati)

Tip contract:    FURNIZARE

Criteriu de atribuire    Pretul cel mai scazut

II Atribuire

Nr de oferte primite: - 9

 Valoare estimata:

Lot 1 – 19 buc, valoare estimată lei fără TVA – 23.950,00 lei

Lot 2 – 9 buc, , valoare estimata lei fără TVA – 19.286,00 lei

Contract nr.  1768/14.02.2018

Castigator:

SC 2NET COMPUTER S.R.L, CUI RO 8586712, str.Soarelui nr.4A, Brasov, 500427, Brasov

Valoare totala: 49.395,75 lei cu TVA (lot 1 – 19 buc, valoare cu TVA 28.320,61 lei)

                                                                       (lot 2 – 9 buc, valoare cu TVA 21.075,14 lei)


Citeste mai multe ...
Achizitie servicii analize medicale de laborator si medicina muncii

| |Cristina Nicoleta LUCACI - cristinadumitrascu@unitbv.ro|

14.02.2018 13:14

Universitatea TRANSILVANIA din Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro, vă invită să participați la achiziția directă, în vederea achiziționării de „Servicii de analize medicale de laborator și servicii de medicina muncii” (Cod CPV principal 85140000-2 - Diverse servicii de sănătate (Rev.2), Cod CPV secundar 85148000-8 - Servicii de analize medicale (Rev.2), Cod CPV secundar 85147000-1 - Servicii de medicina muncii (Rev.2)), conform anexei cu specificatiile tehnice atașate prezentei invitații.


Citeste mai multe ...
Achiziția imprimanta si multifunctional, proiect ROSE

| |Lucian MIZGACIU - lucianmizgaciu@unitbv.ro|

12.02.2018 14:51

 

1.            Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități – SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

Lot 1:                 imprimanta – 1 bucata, val estimata  - 3247 lei fara TVA

Lot 2:                 multifunctional – 1 bucata, val estimata – 1849 lei fara TVA

2.        Ofertanţii pot depune o singură ofertă, pentru unul sau mai multe loturi.

3.        Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: B-dul Eroilor nr.29, cladirea Rectorat, Registratura, Brașov, România

Telefon/Fax: +40 268 414900

E-mail: tehnic@unitbv.ro

Persoană de contact: Lucaci Cristina sau Lucian Mizgaciu

4.        Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. în cazul ofertei transmise prin email/fax, oferta in original se transmite in maxim 3 zile.

5.            Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 20.02.2018, ora 11:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.


Citeste mai multe ...
Pagina 1 din 27 (270): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...