Comisia de etica in cercetarea social-umana

    Comisia de etică în cercetarea ştiinţifică social-umană (CECS) din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov își desfășoară activitatea în baza Codului de etică a cercetarii ştiinţifice social-umane, funcționând pe langă Consiliul pentru Cercetarea Ştiinţifică.


Pentru informatii suplimentare privind drepturile participantilor in cadrul cercetarilor (ex.: retragerea din cadrul studiului, garantarea confidentialitatii si protejarea datelor personale, alte drepturi ale participantilor), va puteţi adresa Comisiei de Etică a Cercetării Ştiinţifice Social-Umane, Universitatea Transilvania din Brasov, Bdul Eroilor  nr. 29, Brasov, Email: cecs@unitbv.ro.

Daca o cercetare primeste avizul „Se aproba, cu conditia integrarii modificarilor solicitate de CECS", cercetatorul principal poate obtine un aviz favorabil dupa introducerea si asumarea modificarilor propuse de comisie si o noua cerere de avizare.


   Componența Comisiei de etică a cercetării ştiinţifice social-umane  
     
   Președinte:  Prof. dr. Elena COCORADA  
 
   Membri:  Prof. dr. Ioana NICOLAE    
     Prof. dr. Gabriel BRATUCU    
     Lector dr. Mona Brigitte ARHIRE    
     Lector dr. Luiza MESESAN - SCHMITZ    

                    Formulare de lucru CECS  
    F06 - Avizul CECS  
    F07 - Raport public sesizare  
    F08 - Formular retragere aprobare  

      Contact:

Tel: +40 268 415339
Fax: +40 268 410525
E-mail:

Solicitarile şi formularele se pot transmite şi electronic (scanat, cu semnătură) la adresa de e-mail: