Prezentarea Biroului de Proprietate Intelectuala

                                      "Pentru a inventa, ai nevoie de o imaginatie grozava si o stiva de vechituri.", Thomas A. Edison 

Bun venit în pagina B.P.I.! 

Biroul de Proprietate Intelectuala (BPI)  este  o structură suport de specialitate cu atribuţii în domeniul proprietăţii intelectuale şi industriale, care face parte din structura Prorectoratului cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea.

Activitatea B.P.I. se desfasoara cu respectarea prevederilor legale privind protectia proprietatii intelectuale (drept de autor, inventii, marci, desene/modele). Pentru stimularea activitatii de creatie intelectuala, Senatul Universitatii a inclus între criteriile de evaluare a performantei stiintifice conditia ca toate contractele de cercetare stiintifica sa prevada protectia creatiei intelectuale originale ca drept autor sau drept de proprietate industriala; toate lucrarile de doctorat/postdoctorat sa se încheie – daca este posibil - prin protejarea rezultatelor originale.

 

Pentru toate cazurile (contracte de cercetare stiintifica, lucrari de doctorat/postdoctorat, teme de cercetare din planul colectivelor de cercetare) au fost prevazute resursele financiare necesare înregistrarii drepturilor de proprietate asupra creatiilor originale. Masurile organizatorice reflecta o noua conceptie manageriala asupra importantei protejarii creatiei intelectuale în Universitatea "Transilvania" din Brasov.

Sperăm ca informaţiile afişate vă vor determina să ne contactaţi pentru protecţia creaţiilor Dvs. intelectuale originale, ca drept de proprietate industrială sau drept de autor. 

                     

 

Biroul de Proprietate Intelectuala, Lab. 12, Et. 1. 

Institutul de Cercetare Dezvoltare Inovare

Produse High tech pentru Dezvoltare Durabilă

Brasov, 500484, Str. Institutului, Nr. 10.

E-mail: dpi@unitbv.ro.