Prima pagina

 
Aria de activitate, obiective de cercetare Cuvinte cheie

  Fizica  fluctuaţiilor şi zgomote electronice

  Senzori şi aplicaţii ale zgomotelor

  Ingineria controlului la distanță

  Instrumentaţie virtuală: Aplicații şi Măsurători

  Programare grafică avansată – LabVIEW

  Sisteme avansate pentru depunerea straturilor subţiri şi nanosisteme

  Măsurători şi aplicaţii în electrochimie şi coroziune

zgomote şi fluctuaţii  electronice, senzori, instrumentaţie cloud, materiale avansate, straturi subţiri şi nanosisteme


  Profilul grupului de cercetare

Echipa de cercetare a fost formată în 1998 în cadrul proiectului TEMPUS-S-JEP-12536/97, CVTC “Centrul de Valorificare şi Transfer de Competenţe”, cu finanţatori externi: INSA – Lyon Franţa prof. Dr. J.P. Taboy (președinte EURINSA), UPC – Barcelona Spania - prof. A. Dominghez (Expert UNIFF), TEUCHOS – Versailles  Franţa - dir. Jean-Louis PETTEX, Universitatea Transilvania din Braşov – România - prof. Dr. ing. C. Samoilă (președinte), prof. dr. fiz. D. Ursuțiu (director executiv), Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu – România - prof. dr. ing. Viorel Florea. De la început, CVTC a avut ca principal obiectiv transferul de competenţe din străinătate spre echipe de cercetare şi producţie din România şi dinspre România spre Universităţi şi companii prestigioase din străinătate. Folosind fonduri din granturi internaţionale și naţionale, CVTC reuşeşte să construiască o infrastructură importantă pentru cercetare în domeniile de activitate de mai sus. Un număr mare de studenţi doctoranzi au reuşit să îşi finalizeze tezele folosind această infrastructură. În prezent CVTC are un laborator de filme subţiri şi nanosisteme „Radu Grigorovich” (în imaginile de mai jos se prezintă unele din tehnologiile dezvoltate), un laborator de creativitate, un laborator de zgomote şi fluctuaţii, o academie CISCO, o academie Microsoft şi una LabVIEW.