DESPRE DEPARTAMENT

Departamentului de Inginerie şi Management Industrial
Str. Mihai Viteazul, nr. 5, cod 500174
Telefon/ Fax: 0268/477113
e-mail: info-dimi@unitbv.ro

Departamentul IMI a fost înfiinţat în anul 2012 prin transformarea Catedrei de Inginerie Economică şi Sisteme de producţie....

Citeşte

MANAGEMENT DEPARTAMENT

Departamentul este condus de către Directorul de departament şi Consiliul de Departament alcătuit din 5 cadre didactice.

Citeşte

STUDENŢI

Informaţii referitoare la sesiunile cercurilor ştiinţifice studenţeşti, la examenele de licenţă şi disertaţie.

Citeşte