Prima pagină

Programe de Studiu

Facultatea oferă cicluri complete de formare profesională licență-masterat-doctorat  în domeniile:

Totodată, facultatea asigură pregătire postdoctorală și de formare continuă.

Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial (Decanat)

Adresa: 
Colina Universităţii nr. 1, corp A, sala A II 2, cod 500036, Braşov, România

Decanat:                                         Secretariat:
Tel.: +40 268 414690                    Tel.: +40 268 412921, interior 121
Fax: +40 268 414690

Program de lucru cu publicul: Luni - Vineri  intre orele 13,00 - 15,00

Program de lucru cu publicul pe perioada vacantelor: Luni - Vineri  intre orele 9,00 - 13,00

ANUNT IMPORTANT pt. Absolventii Promotiei IULIE 2018

Suplimentele la diplomele din Iulie 2018 Licenta si Master pot fi ridicate de la secretariatul facultății, Colina Universității,corp A, et.II, Sala A II 5 , conform programului de mai sus. După ridicarea acestora de la secretariatul facultatii se poate merge la Rectoratul Universității, Departamentul Diplome, et.1, cam. 100,  pt. ridicarea Diplomei de inginer sau Master. Programul de lucru în ambele locații este conform celui afișat mai sus și vă rugăm să fie respectat.

ANUNT IMPORTANT pt.fostii studenti ai facultatii care nu mai au acces la Avizierul electronic - Intranet(valabil doar pt. cei care sunt in prezent studenti)  privind termenul de depunere al diverselor solicitari de: Reinmatriculare, Reluare studii, Treceri an superior, Mobilitati

Pagina web: www.unitbv.ro/itmi

E-mail: f-itmi@unitbv.ro

Web administrator: conf.dr.ing. Iulian Cătălin CHIVU

Departamentele Facultății

În cadrul facultății de  Inginerie Tehnologică și Management Industrial, activitățile didactice sunt coordonate de către două departamente cu tradiție: