Rezultate competiția 2017-2018 pentru stagii de burse în străinătate - decembrie 2017


DOCTORAND 2017 (20 noiembrie 2017)


Rezultate competiția pentru stagii de burse în străinătate - iulie 2017


Lunch Time Seminars


Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Universitatea Transilvania din Braşov (UTBv) organizează studii universitare de doctorat în cadrul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat - Universitatea Transilvania din Braşov (IOSUD-UTBv), care este condusă de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD-UTBv).

Programele de  studii  universitare de  doctorat se  organizează şi  se  desfăşoară  în  cadrul IOSUD-UTBv prin Şcoala Doctorală Interdisciplinară (SDI), care a fost înfiinţată prin Hotărârea Senatului UTBv nr. 53/27.07.2010. Funcţionarea sub această formă de organizare / denumire a demarat incepând cu data de 1.10.2010 (anterior acestei date, studiile universitare de doctorat în UTBv au fost organizate în cadrul Departamentului de Doctorat, înfiinţat prin Hotărârea Biroului Senatului nr. 43/09.09.2005, conform HG 567/15.06.2005). 

Până în anul universitar 2011-2012, studiile universitare de doctorat au fost organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă şi respectiv cu frecvenţă cu taxă. În perioada 2011-2014, doctoratul a fost organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă cu bursă şi respectiv cu frecvenţă cu taxă. Începând cu anul universitar 2016-2017, studiile universitare de doctorat sunt organizate la următoarele forme de învăţământ: cu frecvenţă cu bursă (buget), cu frecvenţă fără bursă (buget), cu frecvenţă redusă fără taxă (buget), cu frecvenţă cu taxă, cu frecvenţă redusă cu taxă.

Universitatea Transilvania din Braşov este organizatoare de doctorat în 18 domenii acreditate (conform Ordinului MENCS nr. 5382/2016): Inginerie Mecanică; Inginerie Industrială; Ingineria Materialelor; Inginerie Electrică; Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale; Ingineria Sistemelor; Calculatoare și Tehnologia Informației; Inginerie Chimică; Inginerie Forestieră; Silvicultură; Matematică; Informatică; Marketing; Filologie; Inginerie și Management; Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice; Medicină; Muzică. 

În prezent, programele de doctorat din IOSUD-UTBv se desfăşoară sub coordonarea a 201 conducători de doctorat (105 titulari, 80 pensionari si 16 externi), cu 453 studenţi doctoranzi aflați în diverse etape ale programului de doctorat (situație valabilă la 1 decembrie 2017).