Conducerea facultăților

Nr. crt.   FACULTATEA FUNCȚIA / NUMELE ȘI PRENUMELE  CV - RO CV - EN
 1 Inginerie Mecanică  Decan
Prof.univ.dr.ing. Călin Ioan ROȘCA
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea didactică și asigurarea calității
Prof.univ.dr.ing. Mircea NĂSTĂSOIU
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea
Prof.univ. dr. ing. Adrian Ovidiu ȘOICA 
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea studenților și legatura cu mediul economic și socio-cultural, internaționalizarea
Prof.univ.dr. Cornel BIȚ
CV - RO CV - EN
Director Departament Igninerie Mecanică
Prof.univ.dr.ing. Sorin VLASE
CV - RO CV - EN
Director Departament Autovehicule și Transporturi
Prof.univ.dr.ing. Nicolae ISPAS
CV - RO CV - EN
 2 Inginerie Tehnologică și Management Industrial  Decan
Prof.univ.dr.ing. Gheorghe OANCEA
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea didactică și asigurarea calității
Prof.univ.dr.ing. Cristian PISARCIUC
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea
Prof.univ. dr. ing. Ramona CLINCIU 
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea studenților și legatura cu mediul economic și socio-cultural, internaționalizarea
Prof.univ.dr. Cristin Olimpiu MORARIU
CV - RO CV - EN
Director Departament Ingineria Fabricației
Prof.univ.dr.ing. Mircea Viorel DRAGOI
CV - RO CV - EN
Director Departament Inginerie și Management Industrial
Conf.univ.dr.ing. Flavius Aurelian SÂRBU
CV - RO CV - EN
 3 Știinta și Ingineria Materialelor  Decan
Prof.univ.dr.ing. Teodor PISU MACHEDON
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea didactică și asigurarea calității
Șef univ.dr.ing. Daniel CRISTEA
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea
Conf.univ.dr.ing. Dorin Ioan CATANĂ 
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea studenților și legatura cu mediul economic și socio-cultural, internaționalizarea
Prof.univ.dr.ing. Virgil GEAMAN
CV - RO CV - EN
Director Departament Ingineria Materialelor și Sudură
Prof.univ.dr.ing. Mircea Horia ȚIEREAN
CV - RO CV - EN
Director Departament Știința Materialelor
Conf.univ.dr.ing. Sorin Ion MUNTEANU
CV - RO CV - EN
 4 Inginerie Electrică și Știinta Calculatoarelor
Decan
Conf.univ.dr.ing. Carmen GERIGAN
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea didactică și asigurarea calității
Șef lucr.univ.dr.ing. Daniel Septimiu MOTOAȘCĂ
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea
Conf.univ.dr.ing. Laurențiu Mihai IVANOVICI 
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea studenților și legatura cu mediul economic și socio-cultural, internaționalizarea
Conf.univ.dr.ing. Delia Elisabeta UNGUREANU
CV - RO CV - EN
Director Departament Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Prof.univ.dr.ing. Danuț Nicolae Gelu ILEA
CV - RO CV - EN
Director Departament Automatică și Tehnologia Informației
Prof.univ.dr.ing. Sorin Aurel MORARU
CV - RO CV - EN
Director Departament Electronică și Calculatoare
Șef lucrari univ.dr.ing. Aurel Cornel STANCA
CV - RO CV - EN
 5 Silvicultură și Exploatări Forestiere Decan
Prof.univ.dr.ing. Lucian Alexandru CURTU
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea didactică și asigurarea calității
Prof. univ.dr.ing. Iosif VOROVENCII
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea
Prof.univ.dr.ing. Ovidiu IONESCU 
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea studenților și legatura cu mediul economic și socio-cultural, internaționalizarea
Prof. univ.dr.ing. Stelian Alexandru BORZ
CV - RO CV - EN
Director Departament Silvicultură
Prof.univ.dr.ing. Neculae ȘOFLETEA
CV - RO CV - EN
Director Departament Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre
Conf.univ.dr.ing. Rudolf Alexandru DERCZENI
CV - RO CV - EN
 6 Ingineria Lemnului Decan
Prof.univ.dr.ing. Mihai ISPAS
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea
Conf.dr.ing. Lidia GURĂU
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea studenților și legatura cu mediul economic și socio-cultural, internaționalizarea
Prof.dr.ing. Dumitru LICA
CV - RO CV - EN
Director Departament Prelucrarea Lemnului și Designul Produselor din Lemn
Prof.univ.dr.ing. Mihaela CÂMPEANU
CV - RO CV - EN
 7 Construcții Decan
Prof.univ.dr.ing. Ioan TUNS
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea didactică și asigurarea calității
Conf. univ.dr.ing. Lucian CÎRSTOLOVEANU
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea
Conf. univ.dr.ing. Adam DOSA
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea studenților și legatura cu mediul economic și socio-cultural, internaționalizarea
Șef lucr. univ.dr.ing. Paraschiva MÎZGAN
CV - RO CV - EN
Director Departament Instalații pentru Construcții
Conf.univ.dr.ing. Mircea HORNEȚ
CV - RO CV - EN
Director Departament Inginerie Civilă
Conf.univ.dr.ing. Marius Florin BOTIȘ
CV - RO CV - EN
 8 Alimentație și Turism
Decan
Prof.univ. dr.ing. Carol CSATLOS
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea
Conf. dr. ing. Ioana Sonia COMĂNESCU
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea studenților și legatura cu mediul economic și socio-cultural, internaționalizarea
Conf. univ.dr.ing. Cristina Maria CANJA
CV - RO CV - EN
Director Departament Ingineria și Managementul Alimentației și Turismului
Prof.univ.dr.ing. Vasile PĂDUREANU
CV - RO CV - EN
 9 Design de Produs și Mediu
Decan
Prof.univ.dr.ing. Codruța JALIU
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea
Conf.univ. dr.ing. Marius Cristian LUCULESCU
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea studenților și legatura cu mediul economic și socio-cultural, internaționalizarea
Conf.univ.dr.ing. Mihai Tiberiu LATEȘ
CV - RO CV - EN
Director Departament Design de Produs, Mecatronică și Mediu
Prof.univ.dr.ing. Luciana CRISTEA
CV - RO CV - EN
 10 Matematică și Informatică Decan
Conf.univ.dr. Eugen PĂLTĂNEA
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea didactică și cercetarea științifică
Conf. univ.dr. Cristian IDA
CV - RO CV - EN
Prodecan cu legatura cu mediul economic și socio-cultural, informatizarea și imaginea
Lect.univ.dr. Anca VASILESCU
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea studentilor, asigurarea calității și internaționalizarea
Lect.univ.dr. Olivia FLOREA
CV - RO CV - EN
Director Departament Matematică și Informatică
Conf.univ.dr. Marius PĂUN
CV - RO CV - EN
 11 Științe Economice și Administrarea Afacerilor Decan
Prof.univ.dr. Gabriel BRĂTUCU
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea de cercetare științifică, relatii publice și promovarea imaginii
Conf.univ.dr. Ioana Bianca CHIȚU
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea studenților și legatura cu mediul economic și socio-cultural
Conf.univ.dr. Adrian TRIFAN
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea didactica, asigurarea calității, informatizare și internaționalizarea
Conf.univ.dr. Radu Constantin LIXĂNDROIU
CV - RO CV - EN
Director Departament Marketing, Turism - Servicii și Afaceri Internaționale
Conf.univ.dr. Constantin PETRIȘOR
CV - RO CV - EN
Director Departament Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică
Prof.univ.dr. Constantin DUGULEANĂ
CV - RO CV - EN
Director Departament Management și Informatică Economică
Prof.univ.dr. Tiberiu FORIȘ
CV - RO CV - EN
 12 Psihologie și Știintele Educației
Decan
Prof.univ.dr. Mariela PAVALACHE-ILIE
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea didactica, cercetare științifică și informatizarea
Conf. univ.dr. Ana-Maria CAZAN
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea studenților și legatura cu mediul economic și socio-cultural, internaționalizarea și asigurarea calității
Prof.univ.dr. Toader PĂLĂȘAN
CV - RO CV - EN
Director Departament Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Conf.univ.dr. Mihaela VOINEA
CV - RO CV - EN
 13 Educație Fizică și Sporturi Montane Decan
Conf.univ.dr. Ioan TURCU
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea didactică și asigurarea calității
Prof.univ.dr. Lorand BALINT
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea
Lect.univ.dr. Dragos TOHANEAN 
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea studenților și legatura cu mediul economic și socio-cultural, internaționalizarea
Lect.univ.dr. Mihaela Carmen CHICOMBAN
CV - RO CV - EN
Director Departament Educație Fizică și Motricitate Specială
Lector univ.dr. Florentina NECHITA
CV - RO CV - EN
Director Departament Performanță Motrică
Prof.univ.dr. Elena MOLDOVAN
CV - RO CV - EN
 14 Muzică Decan
Prof.univ.dr. Dana Mădălina RUCSANDA
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea didactica, cercetare științifică și informatizarea
Conf.univ.dr. Ioan OARCEA
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea studenților și legatura cu mediul economic și socio-cultural, internaționalizarea
Conf. univ.dr. Alina Maria NAUNCEF
CV - RO CV - EN
Director Departament Interpretare și Pedagogie Muzicală
Prof.univ.dr. Ignac Csaba FILIP
CV - RO CV - EN
 15 Medicină Decan
Prof.univ.dr.med. Marius Alexandru MOGA
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea didactică și asigurarea calității
Prof.univ.dr.med. Alina PASCU
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea
Conf.univ.dr. Petru Iulian IFTENI
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea studenților și legatura cu mediul economic și socio-cultural, internaționalizarea
Conf. univ.dr. Ioan SCÂRNECIU
CV - RO CV - EN
Director Departament Discipline Fundamentale Profilactice și Clinice
Conf.univ.dr. Lorena DIMA
CV - RO CV - EN
Director Departament Specialități Medicale și Chirurgicale
Șef lucr.dr. Marius IRIMIE
CV - RO CV - EN
 16 Litere
Decan
Conf.univ.dr. Adrian LACATUS
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea didactică și asigurarea calității
Conf. univ. dr. Paula Ioana ARMĂSAR
CV - RO  CV - EN 
Prodecan cu activitatea de cercetare științifică, internaționalizarea și informatizarea
Lect.univ.dr. Mona Brigitte ARHIRE
CV - RO  CV - EN
Prodecan cu activitatea studenților și legatura cu mediul economic și socio-cultural
Asist.univ.dr. Dan George BOTEZATU
CV - RO CV - EN
Director Departament Literatură și Studii Culturale
Prof.univ.dr. Rodica Maria ILIE
CV - RO CV - EN
Director Departament Lingvistică Teoretică și Aplicată
Conf.univ.dr. Razvan SAFTOIU
CV - RO CV - EN
 17 Drept Decan
Prof.univ.dr. Cristinel Ioan MURZEA
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea didactică și asigurarea calității, precum și cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea
Prof.univ.dr. Ioana NICOLAE
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea studenților și legatura cu mediul economic și socio-cultural, internaționalizarea
Prof.univ.dr. Titus PRESCURE 
CV - RO CV - EN
Director Departament Drept
Prof.univ.dr. Ioan SCHIAU
CV - RO CV - EN
 18 Sociologie și Comunicare
Decan
Prof.univ.dr. Claudiu COMAN
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea didactică și asigurarea calității și cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea
Lect.univ.dr. Marinela Cristina ȘIMON
CV - RO CV - EN
Prodecan cu activitatea studenților și legatura cu mediul economic și socio-cultural, internaționalizarea
Lect.univ.dr. Florin NECHITA 
CV - RO CV - EN
Director Departament Științe Sociale și ale Comunicării
Prof.univ.dr. Georgeta Gabriela RĂȚULEA
CV - RO CV - EN