Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii.
Senatul universitar este organismul legislativ al universităţii, elaborează şi adoptă Carta universitară, aprobă regulamentele şi metodologiile privind organizarea şi funcţionarea universităţii, colaborează cu Consiliul de Administraţie în realizarea misiunii pe care universitatea şi-a propus-o.

 

Presedinte Senatului: Prof. univ. dr. ing. Mircea Horia Țierean
    - program audiente: Marti, 12:00-14:00
      Tel: 0268 415064, Int. 362,
      E-mail: presedintele-senatului@unitbv.ro

Regulamentul Senatului

Organigrama Senatului

Membrii Senatului

Comisiile Senatului

IN MEMORIAM

 

image-box media-size1