Universitatea „Transilvania” din Brașov (UTBv) este o instituție de învățământ superior de stat, înființată în 1948.
 Studenți:
numărul total de studenți  – 19.288
  - învățământ cu frecvență (buget) – 9858 licență, 2625 master, 131 doctorat
- învățământ cu frecvență (taxă) – 3067 licență, 795 master, 194 doctorat
- învățământ cu frecvență redusă (buget) – 53 doctorat
- învățământ cu frecvență redusă (taxă) - 907 licență, 116 master, 90 doctorat
- învățământ la distanță (taxă) – 1452 licență
 Personal: personal didactic titular – 685
personal didactic asociat - 56
personal administrativ - 492

 Facultăți și programe de studii: facultăți - 18
programe de licență - 107
programe de master - 69
domenii de doctorat - 18