Pagina Principala
>> Informaţii Publice

Informaţii Publice

 

Informatii Publice

 

În vederea realizării În cele mai bune condiţii a obiectivelor sale, Universitatea Transilvania din Braşov, ca instituţie de Învăţământ superior, pe lângă principiile statuate de Carta Universităţii, promovează principiul transparenţei şi al accesului la informaţiile de interes public.

În conformitate cu prevederile Constituţiei României, accesul liber şi neîngrădit al persoanei la informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi instituţii publice.

Universitatea comunică anumite informaţii, din oficiu, potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. Acestea pot fi accesate direct accesând informaţiile prezentate pe site-ul universităţii. 

 PETIȚIE ONLINE

Pentru solicitări suplimentare, contactați:

Biroul de Informatii publice
Prof. univ.dr. med. Liliana ROGOZEA sau Jr. Laura MANEA
Telefon: 0268-413000, int. 123/120 sau 0268-410564;
Fax 0268-410564;
E-mail: dep-relatii.publice@unitbv.ro
Program cu publicul: luni  1200 - 1400

 Contact:

- Cum ne găsiți

- Relații cu presa


 

-    Raport transparență, civism, responsabilitate, activități extracurriculare 2016 


Legislație


Acte privind infiintarea universitatii 1948, 1971
Legislație 
  În Universitatea Transilvania accesul la informaţii publice se face pe baza:
Procedurii de acces la informaţii de interes public
Regulamentului departamentului de relatii publice 
Solicitarea privind obtinerea informatiilor publice se depune la Registratura Universitatii sau se transmite prin e-mail la adresa: 
 - dep-relatii.publice@unitbv.ro

  În conformitate cu  Legea nr 544 solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente: 
 a) autoritatea la care se adresează cererea 
 b) informaţia solicitata 
 c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului

  Pentru solicitarea informatiilor de interes public se va folosi urmatorul model: model_cerere_informatii publice sau prin Solicitare Informatii Publice Online

  În conformitate cu Legea 544, în cazul în care informaţia solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul liber la informaţie, solicitantul va fi informat asupra acestui lucru în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii la Departamentul de Relatii Publice.