Programe de studii de licenta - Invatamant cu frecventa


Domeniul de licenta  Programul de studii 
STIINTE INGINERESTI 
Ingineria autovehiculelor
Autovehicule rutiere
Autovehicule rutiere (in limba engleza)
Inginerie mecanica Inginerie mecanica
  Inginerie mecanica (in limba engleza)
  Masini si instalatii pentru agricultura si industrie alimentara
  Echipamente pentru procese industriale
  Ingineria designului de produs (in limba engleza)
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor si a traficului
Mecatronica si robotica Mecatronica
  Robotica
Stiinte ingineresti aplicate Optometrie
Inginerie medicala
Inginerie industriala Design industrial
  Design industrial (in limba engleza)
  Ingineria sistemelor de energii regenerabile
  Tehnologia constructiilor de masini
  Masini unelte si sisteme de productie
  Ingineria si managementul calitatii
  Ingineria securitatii in industrie
  Ingineria sudarii
Inginerie aerospatiala Constructii aerospatiale
Inginerie si management Inginerie economica industriala
  Inginerie economica in domeniul mecanic
  Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism
  Inginerie si management in industria turismului
  Ingineria si managementul afacerilor
Ingineria mediului Ingineria si protectia mediului in industrie
  Ingineria valorificarii deseurilor
Ingineria materialelor Stiinta materialelor
  Informatica aplicata in ingineria materialelor
  Ingineria biomaterialelor
Inginerie electrica Electrotehnica
  Inginerie electrica si calculatoare (in limba engleza)
Inginerie electronica si telecomunicatii Electronica aplicata
Tehnologii si sisteme de telecomunicatii
Ingineria sistemelor Automatica si informatica aplicata
Calculatoare si tehnologia informatiei Calculatoare
Tehnologia informatiei
Inginerie geodezica Masuratori terestre si cadastru
Inginerie forestiera Ingineria prelucrarii lemnului
  Ingineria si designul produselor finite din lemn
Inginerie civila Constructii civile, industriale si agricole
  Cai ferate, drumuri si poduri
Ingineria instalatiilor Instalatii pentru constructii
Ingineria produselor alimentare Controlul si expertiza produselor alimentare
Ingineria produselor alimentare
Silvicultura Silvicultura
  Exploatari forestiere
  Cinegetica
MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII
Matematica Matematica informatica
Informatica Informatica
  Informatica aplicata
  Informatica aplicata (in limba germana)
STIINTE SOCIALE
Management Management
Marketing Marketing
Finante Finante si banci
Contabilitate Contabilitate si informatica de gestiune
Economie si afaceri internationale Afaceri internationale
Cibernetica, statistica si informatica economica Informatica economica
Administrarea afacerilor Economia comertului, turismului si serviciilor
  Administrarea afacerilor (in limba engleza)
Stiinte ale comunicarii Comunicare si relatii publice
Sociologie Sociologie
  Resurse umane
Asistenta sociala Asistenta sociala
Stiinte ale educatiei Pedagogia invatamantului primar si prescolar
  Psihopedagogie speciala
  Pedagogie
Psihologie Psihologie
Drept Drept
Educatie fizica si sport Educatie fizica si sportiva
  Sport si performanta motrica
Kinetoterapie Kinetoterapie si motricitate speciala
STIINTE UMANISTE SI ARTE
Limba si literatura Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (engleza, franceza, germana)
  Limba si literatura engleza - O limba si literatura moderna (franceza, germana)/Limba si literatura romana
Limba si literatura chineză - Limba si Literatura Română/ Engleză/ Franceză/ Germană
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (limba franceza si limba engleza)
  Limbi moderne aplicate (limba germana si limba engleza)
Studii culturale Studii americane (in limba engleza)
Muzica Interpretare muzicala - instrumente
  Interpretare muzicala - canto
  Muzica
STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE
Sanatate Medicina
  Asistenta medicala generala
  Balneofiziokinetoterapie si recuperare
  Laborator clinic