PRORECTORATUL PENTRU STUDENŢI ŞI LEGĂTURĂ CU MEDIUL ECONOMIC ŞI SOCIO – CULTURAL
ProSME

 B-dul Eroilor nr. 29, Rectorat, etaj 1, camera 107
 Tel./Fax: +40 268 471893
 Email: prorector-studenti-mediu.ext@unitbv.ro

 PRORECTOR:
 Prof. univ. dr. ing. Daniel MUNTEANU

 
ECHIPA:
 Jr. Doina CHELARU - şef cabinet prorector
  Conf. dr. ing. ec. Luminiţa PÂRV - coordonator Birou Relaţii cu Mediul Economic (BRME)
 Lector dr. Bianca TESCAȘIU - responsabil ALUMNI
 Lector dr. Camelia TRUȚĂ - coordonator Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC)
 Ing. Florina ENESCU - inginer BRME
 Ing. Steluţa DOGARU - şef serviciu CĂMINE
 Ing. Daniela SUCIU - şef serviciu CANTINE-RESTAURANT