Asociaţia de Literatură Generală şi Comparată din România

Înființată în 1997 sub denumirea de Asociația de Literatură Comparată din România, în 2001 a devenit Asociația de Literatură Generală și Comparată din România.

Consiliul Asociației:

Mircea Martin - președinte

Corin Braga - vicepreședinte

Caius Dobrescu - vicepreședinte

Adrian Lăcătuș - vicepreședinte

Oana Soare - secretar

Vasile Spiridon - șeful comisiei de cenzori

Angelo Mitchievici - cenzor

Membri fondatori:

Mircea Anghelescu / Adriana Babeți / Irina Bădescu / Carmen Blaga / Ștefan Borbely / Corin Braga / Pia Brânzeu / Alexandru Călinescu / Dumitru Chioaru / Romanița Constantinescu / Andrei Corbea / Paul Cornea / Gheorghe Crăciun / Crișu Dascălu / Doina Bogdan Dascălu / Andreea Deciu / Gabriela Duda / Valentina Fălan / Marius Ghica / Ilie Gyurcsik / Horvath Andor / Adrian Marino/ Mircea Martin / Irina Mavrodin / Dan Horia Mazilu / Mircea Mihăieș / Marina Mureșanu Ionescu / Alexandru Mușina / Mircea Muthu / Liviu Papadima / Virgil Podoabă / Vasile Popovici / Daniela Radu / Vasile Tara / Cornel Ungureanu Mircea Vasilescu / Daniel Vighi / Vasile Voia / Ioan Vultur / Smaranda Vultur