Experienta profesionala

  Perioada: Din 2003 până în prezent

  Funcţia sau postul ocupat: Administrator societate & Director general

  Activităţi şi responsabilităţi principale: Management fabrică

  Numele şi adresa angajatorului: S.C. Schaeffler România S.R.L., Aleea Schaeffler nr. 3, Cristian, România

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Producţie industrială: componente auto şi rulmenţi pentru aplicaţii industriale

  Perioada: Din 1995 până în 2003

  Funcţia sau postul ocupat Administrator societate & Director general

  Activităţi şi responsabilităţi principale: Management

  Numele şi adresa angajatorului: Freshtex Textile Finishing S.R.L.

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Servicii industriale textile

  Perioada: Din 1991 până în 1995

  Funcţia sau postul ocupat: Inginer proiectant

  Activităţi şi responsabilităţi principale

  Numele şi adresa angajatorului: Uzina Tractorul Braşov

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Producţie auto


  Studii

  Perioada: Din 1993 până în 1995

  Calificarea / diploma obţinută: Curs postuniversitar

  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Program training de inginerie economică

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Carl Duisberg Gesellschaft / Kloeckner & Co AG, Duisburg, Germania

  Perioada: Din 1986 până în 1991

  Calificarea / diploma obţinută: Diplomă universitară inginer

  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Facultatea TCM (Tehnologia Construcţiilor de Maşini)

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea „Transilvania” din Braşov