CV - Profesor Dr. Ing. Cornel SAMOILĂ
   
     Lucrări științifice reprezentative
   
     Cărți, Monografii, Manuale
   
     Lista contractelor de cercetare științifică
   
     Invenții și Inovații
   
     Premii și Distincții
   
         
         

   COPERȚILE LUCRĂRILOR REPREZENTATIVE