PREÎNSCRIERE  ONLINE 


                                                     

Pentru facilitarea procesării documentelor de înscriere, recomandăm candidaților utilizarea formularului de înscriere online.

Platforma de înscrieri online rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor.

 
 Susţinere proba interviu master - admitere sesiunea septembrie 2017 - LUNI, 11.09.2017, ora 15
 

Confirmarea locului pentru candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ, se face în felul următor:

1. Plata taxei la casieria universităţii, Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29 (Livada Poştei)

2. Depunerea  chitanţei  şi  a  diplomei  de bacalaureat în original  la dosarul candidatului. 

 

 
Calendar depuneri acte, copii după chitanţe, retrageri dosare LICENŢĂ şi MASTERAT  

 
Rezultate admitere  - LICENȚĂ - liste cumulate FINALE  
(29 SEPTEMBRIE 2017)

        ADMISI IMAPA  BUGET                           ADMISI IMAPA  TAXĂ 
 
ADMIȘI IMIT BUGET                                  ADMIȘI IMIT TAXĂ 
 
ADMIȘI IPA BUGET                                     ADMISI IPA TAXĂ
 
       ADMIȘI CEPA BUGET                                ADMIȘI CEPA TAXĂ  
 
 
LISTA    RP   (ROMANI DE PRETUTINDENI)
 
 CANDIDAŢI  ÎNSCRIŞI
 
CANDIDAȚI RETRAȘI 
 
Rezultate admitere - MASTER - liste cumulate FINALE 
(29 SEPTEMBRIE 2017)
 
                  ADMIȘI SPCCPA BUGET                ADMISI SPCCPA TAXA 

                               ADMIȘI MOEAT BUGET                   ADMIȘI MOEAT  TAXĂ               

              ADMISI EBAA BUGET                 ADMISI EBAA TAXA
 
CANDIDATI ÎNSCRIȘI MASTER  
 CANDIDAȚI RETRAȘI
  ANUNŢ  IMPORTANT

1. Candidaţii admişi pe locurile BUGETATE (Faza 2- 27iulie 2017), sunt obligaţi ca în baza contractului semnat să depună la termenul stabilit diploma de bacalaureat în original. În caz contrar, vor fi declaraţi RESPINŞI la data de 30 august 2017.

2. Candidaţii admişi pe locurile CU TAXĂ (Faza 2- 27 iulie 2017), sunt obligaţi ca în baza contractului semnat să depună la termenul stabilit, diploma de bacalaureat în original şi dovada achitării primei tranşe din taxa de şcolarizare. În caz contrar, vor fi declaraţi RESPINŞI la data de 30 august 2017. Taxa se va achita la casieria universităţii din corpul "T", B-dul Eroilor nr 29, sau prin OP.

Persoanele care efectuează plata prin OP sunt rugate sa citeasca instrucţiunile de mai jos.

              
 
Plata prin OP  * OBLIGATORIU se va trimite copie după OP  la urmatoarea adresa de e-mail: f-at@unitbv.ro. În caz contrar, candidatul pierde locul, fiind declarat RESPINS.
 
Programul Casieriilor din Universitate

TEMATICA PENTRU INTERVIU: 

 

EBAA - Eco-biotehnologii agricole şi alimentare

SPCPA - Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare

MOEAT - Management în ospitalitate şi eco-agro turism
 
 
 Număr de locuri -  admitere 2017 -  masterat
 Condiţii de admitere şi criterii departajare studii universitare de masterat
 Acte necesare înscrierii la studiile universitare de masterat
 
 
ÎNSCRIERI STUDII UNIVERSITARE DE  LICENŢĂ (pentru absolvenţii de liceu): 10 - 16 IULIE 2017
Program înscrieri licenţă IULIE 2017
Calendar admitere licenţă IULIE 2017 
Număr de locuri -  admitere 2017 -  LICENŢĂ
Condiţii admitere şi criterii departajare studii universitare de LICENŢĂ
Acte necesare înscriere la studiile universitare de licenţă 
Program Casierii
Plata prin OP    * OBLIGATORIU se va trimite copie după OP  la urmatoarea adresa de e-mail: f-at@unitbv.ro. În caz contrar, candidatul pierde locul, fiind declarat RESPINS. 
 
 
 
INFORMAŢII IMPORTANTE
Taxa de înscriere LICENŢĂ + MASTERAT: 150 LEI
Taxa de şcolarizare valabilă pentru anul universitar 2017-2018 este: 2.800 LEI  (LICENŢA+MASTERAT)
Programe de studii Facultatea de Almentatie si Turism - scurtă descriere
Medii admitere 2016
Discipline care se studiază la Facultatea de Alimentaţie şi Turism
 
 
 
 
 
 
 


CANDIDATI IPA BUGET 
CANDIDATI IPA BUGET