TINERI CERCETATORI

Doctoranzi Facultatea de Alimentație și Turism

2017

Nr

crt

Numele doctorandului

Statutul doctoran-dului

Anul înmatri-culării

Tema tezei de doctorat

Conducător de  doctorat

Domeniul de doctorat

1.

ZĂRNOIANU I. Daniela

FT = cu Frecv., cu Taxa

2012

Studii și cercetări privind modernizarea echipamentelor și tehnologiilor  din instalațiile de epurare a apelor reziduale industriale

Prof.dr.ing. Simion POPESCU

Inginerie mecanică

2.

BODOLAN I. Ciprian

FT = cu Frecv., cu Taxa

2012

Cercetări privind optimizarea consumului energetic în serele pentru legume și flori

Prof.dr.ing. Gheorghe BRĂTUCU

Inginerie mecanică

3.

FOLEA Ioana Adelina

FT = cu Frecv., cu Taxa

2016

Cercetări privind optimizarea consumurilor energetice la procesarea primară a laptelui

Prof.dr.ing. Gheorghe BRĂTUCU

Inginerie mecanică

4.

BONDOC Marian Mădălin

FT = cu Frecv., cu Taxa

2016

Cercetări privind optimizarea consumurilor energetice la conservarea fructelor  de pădure prin deshidratare și congelare

Prof.dr.ing. Gheorghe BRĂTUCU

Inginerie mecanică

5.

ARIȘANU G. Adrian Ovidiu

Bugetat

2010

Cercetări teoretice şi experimentale asupra procesului de extracţie a uleiurilor prin presare

Prof.dr.ing. Florean RUS

Inginerie mecanică

6.

ȘERBAN Elena

FT = cu Frecv., cu Taxa

2012

Cercetări teoretice şi experimentale asupra procesului de granulare a materialelor alimentare pulverulente

Prof.dr.ing. Florean RUS

Inginerie mecanică

7.

MĂRUNȚELU Ion

FT = cu Frecv., cu Taxa

2016

Cercetări teoretice  și experimentale privind implementarea unui procedeu inovativ în lucrările solului in spațiile protejate

Prof.dr.ing. Florean RUS

Inginerie mecanică

8.

CUCU Adina

Cu frecvență

2011

Cercetări tribologice pentru cuple de frecare la componente de motoare pentru autovehicule

Prof.dr.ing. Carol CSATLOS

Inginerie mecanică

9.

MICLEA Cristina

Cu frecvență

2014

Contribuții privind îmbunătățirea parametrilor echipamentelor specifice sporturilor de aer-apă în vederea creșterii siguranței practicanților

Prof.dr.ing. Carol CSATLOS

Inginerie mecanică

10.

ALBU N. Carmen Cristina

FT = cu Frecv., cu Taxa

2011

Obs.:doctorat

finalizat în anul 2016

Optimizarea activității unităților de cazare, alimentație și tratament din turismul balnear, prin eficientizarea managementului resurselor umane, în raport cu dinamica dezvoltării

Prof.dr.ing. Romulus GRUIA

Inginerie și management

11.

FLORESCU

Gabriel

FT = cu Frecv., cu Taxa

2012

Cercetari privind optimizarea managementului hotelier si a sistemului de restauraţie, in baza principiilor dezvoltării sustenabile

Prof.dr.ing. Romulus GRUIA

Inginerie și management

12.

MIKE

Gabriella

B = cu Bursa

2012

Cercetări privind perfecționarea tehnicilor și organizării procesării cartofilor proaspeți destinați industriei ospitalității

Prof.dr.ing. Romulus GRUIA

Inginerie și management

13.

ANDRIS Andrei

FT = cu Frecv., cu Taxa

2013

Cercetari privind influenta sistemului de uscare asupra randamentului de extractie a compusilor bioactivi lipo- si hidrosolubili din resurse vegetale si analiza calitatii acestora, cu studiu de caz pe plante aromatice

Prof.dr.ing. Romulus GRUIA

Inginerie și management

14.

AL HIARY

Fatima

FT = cu Frecv., cu Taxa

2014

Cercetari privind calitatea sanogenă a apei si optimizarea  utilizarii integrate in ingineria alimentara si procesarea gastronomica

Prof.dr.ing. Romulus GRUIA

Inginerie și management

15.

LUCA Loredana Mariana

B = cu Bursa

2014

Cercetări privind obiectivizarea tehnică pentru certificarea produselor agroalimentare industriale, ecologice și tradiționale

Prof.dr.ing. Romulus GRUIA

Inginerie și management

16.

POPESCU Marius

B = cu Bursa

2014

Cercetări privind managementul şi dezvoltarea unui model agroturistic polivalent în cadrul sistemului teritorial Dobrogea de sud

Prof.dr.ing. Romulus GRUIA

Inginerie și management

17.

Catalina Margarita VERDUGO BERNAL, MSc.
-   ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, ECUADOR

Frecv. redusă (part-time)

2017

Optimization of management and technical indicators in tourism industry and their impact on sustainable tourism in the area of Riobamba, Chimborazo province, Ecuador

Prof.dr.ing. Romulus GRUIA

Inginerie și management

18.

OPREA Oana Bianca

Frecvență

Bugetat

2015

Contribuții la valorificarea superioară a deșeurilor și subproduselor alimentare, prin utilizarea acestora în industria panificației

Prof.dr.habil.ing. Liviu GACEU

Inginerie și management