DEPARTAMENTUL INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL ALIMENTAŢIEI ŞI TURISMULUI

                     Despre noi

                    În urma reorganizării Universităţii Transilvaniadin Braşov în concordanţă cu Legea Educaţiei Naţionale, în anul 2011 au fost constituite departamentele, ca structuri academice de bază. Astfel, în septembrie 2011, prin unirea celor doua catedre (Ingineria Produselor Alimentare şi Inginerie şi Management în Turism) ale Facultăţii de Alimentaţie şi Turism ia naştere Departamentul de Ingineria şi Managementul Alimentaţiei şi Turismului (IMAT).

            Din punct de vedere didactic departamentul Ingineria şi Managementul Alimentaţiei şi Turismului coordonează 6 programe de studii de licenţă din 3 domenii de licenţă:

            În cadrul perfecţionării postuniversitare prin doctorat, Departamentul IMAT coordonează activitatea a 5 conducători de doctorat în 2 domenii prioritare – inginerie mecanică şi inginerie şi management.

Departamentul dispune de 13 laboratoare didactice şi de cercetare dotate la nivelul exigenţelor universitare actuale si o bibliotecă.