Biblioteca Universităţii Transilvania din Braşov  este o bibliotecă de tip universitar, care participă activ la procesul de educaţie şi cercetare, deservind prioritar studenţii, cadrele didactice şi cercetătorii din Universitate.

Biblioteca Universităţii Transilvania din Braşov funcţionează ca departament al Universităţii, cu structuri specifice de servicii, birouri şi ateliere de lucru, care asigură baza documentară şi de informaţii necesare procesului de învăţământ şi cercetare, realizează valorificarea şi comunicarea informaţiilor, facilitează accesul diversificat şi rapid la toate categoriile de surse, oferă servicii specializate de bibliotecă adecvate pentru toate categoriile de utilizatori.


Prezentarea Bibliotecii Universitatii Transilvania din Brasov