2017

Fond de publicaţii:

748.630 volume, din care:

                   570.422 volume cărţi;

                       129.353 volume publicaţii periodice;

                       48.855 volume colecţii speciale.

  Alte documente de bibliotecă:

                      80.998  exemplare standarde;

                      22.036 exemplare descrieri de invenţii.

 Utilizatori înscrisi:

                      20.442 persoane

  Utilizatori activi:

                      5.552 persoane