Istoric

Biblioteca Centrală a fost prezentă în viaţa universitară braşoveană încă din 1948, anul înfiinţării ei.

La primul nucleu rezultat din unificarea Bibliotecii Academiei Comerciale cu Biblioteca Institutului de Mecanică, în anul 1953 s-a adăugat Biblioteca Institutului Forestier. Aceasta din urmă a preluat fondul de carte de la Biblioteca Institutului Politehnic Bucureşti, Biblioteca Institutului de Silvicultură din Câmpulung Moldovenesc şi Biblioteca Institutului de Silvicultură din Braşov, cu un fond de publicaţii de 34.676 volume.

Odată cu fondarea Institutului Politehnic din Braşov, în anul 1956, s-a creat Biblioteca Centrală  a acestui institut, cu un fond de publicaţii de 108.382 volume, în care erau incluse şi 904 titluri de publicaţii periodice.

În anul 1960, îşi începe activitatea Biblioteca Institutului Pedagogic Braşov, care, în 1971, intră cu 54.887 volume în compunerea fondului de 381.962 volume, al Bibliotecii Centrale a Universităţii din Braşov.

Mai mult...