Istoric

 1971  -  înfiinţarea Bibliotecii Universităţii din Braşov
   -  preluarea fondului Bibliotecii Institutului Pedagogic Braşov de către Biblioteca Universităţii din Braşov
 1979  -  iniţierea sistemului automat de introducere şi regăsire a informaţiilor, în colaborare cu INID Bucureşti şi Centrul  de Calcul al Universităţii din Braşov
 1990  -  înfiinţarea Bibliotecii de Ştiinţe Economice
   -  înfiinţarea Bibliotecii de Muzică
 1991  -  schimbarea titulaturii Bibliotecii în Biblioteca Universităţii Transilvania din Braşov
 1992  -  începutul informatizării Bibliotecii Universităţii Transilvania din Braşov, dotarea cu  tehnică de calcul şi cu programul integrat de  bibliotecă CDS-ISIS
 1992  -  înfiinţarea Editurii Universităţii Transilvania din Braşov ca departament al Bibliotecii
 1995  -  înfiinţarea Bibliotecii de Medicină
 1996  -  continuarea procesului de informatizare a bibliotecii şi trecerea de la CDS-ISIS la softul VUBIS
 1997  -  conectarea Bibliotecii la reţeaua Internet
 2001  -  achiziţionarea programului integrat de biblioteca ALICE
 2006  -  implementarea noului soft de bibliotecă LIBERTY 3
   -  înfiinţarea sălii cu acces direct la colecţii din Aula Universităţii şi dotarea acesteia cu echipament IT
 2007  -  înfiinţarea depozitului central cu scopul împrumutului de publicaţii la domiciliu
 2008  -  reorganizarea Bibliotecii cu scopul de a-şi îmbunatăţi şi moderniza toate domeniile de activitate
 2012  -  conform HS nr.7 din 12.06.2012 Biblioteca şi Editura Universităţii Transilvania din Braşov devin departamente distincte.