Misiune

Principala misiune a Bibliotecii Universităţii Transilvania din Braşov consta în participarea activă la procesul didactic şi de cercetare ştiintifică, prin asigurarea accesului utilizatorilor specifici (studenţi, cadre didactice, cercetători, masteranzi şi doctoranzi) la toate resursele de informare, tradiţionale şi electronice (cataloage tradiţionale, alfabetice şi sistemice, organizate pe tipuri de publicaţii, cataloage online, baze de date, Internet etc.).

Obiective strategice

  • dezvoltarea continua a fondului de publicaţii pe suport tradiţional şi electronic;
  • diversificarea, modernizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite de bibliotecă;
  • optimizarea dotării tehnico-materiale existente;
  • utilizarea cu maximă eficienţă a spaţiilor destinate cititorilor şi depozitării documentelor;
  • prelucrarea completă a publicaţiilor intrate în fondul bibliotecii;
  • formarea continua a personalului în vederea dobândirii de noi abilităţi profesionale;
  • procurarea de mijloace moderne de informare.