Regulament de organizare şi funcţionare al sălii cu acces direct la colecţii

Persoanele care doresc să consulte fondul de publicaţii au acces pe bază de permis de bibliotecă sau abonament eliberat, contra cost, pe perioada determinată;

Utilizatorii sunt admişi în limita locurilor existente în sală;

Utilizatorii au obligaţia de a semna un angajament prin care se obligă să respecte legislaţia de bibliotecă şi Regulamentul intern de funcţionare în vigoare.

Publicaţiile nu se împrumuta la domiciliu.

DREPTURILE UTILIZATORILOR

 • acces la toate tipurile de publicaţii;
 • consultarea simultană a maximum trei publicaţii;  
 • obţinerea de îndrumări metodologice şi informări bibliografice; 
 • consultarea bazei de date on-line a bibliotecii în scopul cunoaşterii fondului documentar;  
 • rezervarea publicaţiilor indisponibile în momentul solicitării şi înscrierea pe listele de aşteptare;
 • solicitarea publicaţiilor din depozitul fondului de împrumut sau depozitele fondurilor cu circulaţie redusă;
 • solicitarea publicaţiilor din fondul altor biblioteci, prin împrumut interbibliotecar, la cerere;
 • acces la serviciile cu plată;
 • în funcţie de problemele apărute ca utilizator al sălii cu acces direct la colecţii, aceştia pot prezenta conducerii bibliotecii reclamaţii sau propuneri pentru bunul mers al activităţii desfăsurate în sală.

   

  OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR

   

 • utilizarea garderobei (obiectele de valoare vor fi păstrate de utilizatori; Biblioteca nu îşi asumă răspunderea pentru obiectele de valoare pierdute sau deteriorate în spaţiile bibliotecii); 
 • prezentarea permisului de bibliotecă sau a abonamentului, la intrarea în sală;  
 • anunţarea pierderii permisului;
 • accesarea catalogului online al bibliotecii pentru a identifica publicaţiile care urmează a fi consultate şi pentru a evita blocarea spaţiilor din faţa rafturilor, reducând în acest fel timpul de căutare;
 • utilizatorii au obligaţia de a cere permisiunea custodelui pentru introducerea în sala de lectură a documentelor care nu fac parte din fondul bibliotecii;
 • verificarea stării fizice a documentelor şi semnalarea eventualelor deteriorări (copertă deteriorată, pagini lipsă sau rupte, sublinieri etc.); 
 • protejarea publicaţiilor consultate, consultarea conţinutului informaţional fără a produce deteriorări prin însemnări sau sublinieri pe pagină, ruperea foilor sau decuparea figurilor etc. 
 • predarea publicaţiilor consultate custodelui de sală sau aşezarea lor în locuri special amenajate pentru a fi intercalate la raft numai de către personalul specializat al bibliotecii; 
 • respectarea ordinii, disciplinei şi liniştii.

   

  SUNT STRICT INTERZISE

   

 • fumatul în incinta bibliotecii şi a spaţiilor aferente;
 • accesul cu paltoane, pardesie, genţi, mape etc.;
 • ieşirea din sală cu publicaţiile bibliotecii;
 • conversaţiile, plimbările printre mese, lăsarea hârtiilor pe mese etc.;
 • utilizarea telefonului mobil în incinta bibliotecii;
 • folosirea internetului în alte scopuri decât cele documentare.

   

  SANCTIUNI

   

  1. Pierderea, distrugerea sau deteriorarea publicaţiilor se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflatie la zi, la care se adaugă o suma echivalentă cu de 1-5 ori preţul astfel calculat. (Legea bibliotecilor nr.334/2002 republicată, art.67 alin.2)

  2. Sustragerea publicaţiilor constituie infracţiune şi se pedepseşte în baza procedurii interne, conform legii în vigoare.

  3. Pentru nerestituirea la termen a publicaţiilor împrumutate de către utilizatori se percepe o penalizare de maxim 15 lei /publicaţie /lună, aplicată gradual cu 0,5 lei/ publicaţie / zi.

  4. Dacă penalizarea este achitată în termen de 30 de zile calendaristice, de la termenul de împrumut, utilizatorul îşi păstrează dreptul de împrumut.

  5. Dacă se depăşeşte termenul de penalizare de 30 de zile, utilizatorul este obligat să achite valoarea penalizării şi pierde dreptul de împrumut pe o perioadă de minim 15 zile calendaristice.

  6. Pentru a preveni aplicarea penalizărilor pentru nerestituirea la termen a publicaţiilor împrumutate, utilizatorii sunt rugaţi să consulte modulul UTILIZATOR din OPAC pentru verificarea termenului de împrumut. Menţionăm că, în acest modul, utilizatorul poate prelungi în mod automat termenul de împrumut al publicaţiilor.

  7. Pentru a putea fi anunţaţi din timp asupra termenului de împrumut, utilizatorii sunt rugaţi să transmită adresele personale de e-mail, pe adresa de e-mail: biblioteca@unitbv.ro

   

  SERVICII CU PLATA

   

 • bibliografii la cerere;
 • selectare şi listare a titlurilor din catalogul on-line al bibliotecii;
 • selectare şi listare a titlurilor din catalogul on-line al altor biblioteci;
 • selectare şi listare a titlurilor din baze de date on-line abonate de bibliotecă;
 • cercetari bibliografice din resurse documentare din ţară şi/sau străinătate;
 • fotocopiere;
 • tipărire la imprimantă;
 • utilizarea calculatoarelor din patrimoniul bibliotecii;
 • copiere pe dischetă;
 • acces la internet;
 • închirieri de spaţii pentru expoziţii şi alte activităţi;
 • împrumut interbibliotecar (contravaloarea taxelor poştale de expediere a publicaţiilor solicitate);
 • diverse formulare, accesorii etc.