Tarife percepute de Biblioteca    
Universităţii Transilvania din Braşov   

2016-2017 

1. ÎNSCRIERI / VIZE ANUALE 

ÎNSCRIERI / VIZE ANUALE

 

 U/M

 

PREŢ* (RON)

 a) Legitimaţii de tip campus card/ permis de bibliotecă
 *cu excepţia anului I, II. III, IV, V şi VI (studenţi, masteranzi, doctoranzi)

 campus card

 15,00

 b) Permis duplicat: pierderea permisului de tip vechi sau card campus pentru toţi anii şi toate categoriile;

 campus card

 15,00

 b’) Permis duplicat: pierderea permisului de tip vechi pentru abonaţi

card model vechi

 10,00

 c) Prelungire viză

 viză

   5,00

2. SERVICII

A. 

ABONAMENTE (utilizatori externi)

 U/M

 PREŢ* (RON)

 Abonamentde O ZI 

 formular de bibliotecă

 servicii prestate la Sala de lectură

 pe bază de formular

 3,00

 Abonamentde 3 LUNI

 permis de bibliotecă
 
servicii prestate la Sala de lectură

 card

 12,00

 Abonamentde 6 LUNI
 permis de bibliotecă

 servicii prestate la Sala de lectură

 permite împrumutul publicaţiilor la domiciliu

 card

 18,00

 Abonamentde UN AN 

 permis de bibliotecă
 
servicii prestate la Sala de lectură

 permite împrumutul publicaţiilor la domiciliu

 card

 30,00

* cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unui certificate de încadrare în grad de handicap şi ocopie după actul de identitate.

** elevii se pot înscrie ca abonaţi, utilizatori externi, achitând tariful corespunzător perioadei solicitate.             

B.

MULTIMEDIA

U/M

PREŢ

(RON)

 Imprimare laser alb – negru

pag.A4

   0,50

 Scanare

pag.A4

     0,50

Inscripţionare CD/DVD 

buc.

   3,00

Inscripţionare CD/DVD personal

 buc. 

      1,50


   

C.

MULTIPLICÂRI

 

U/M

 

PREŢ (RON)

 Xerox- Card 200 

(0,10 lei pe pagină, se pot efectuta 100 copii faţă sau 50 copii faţă/verso)

 card

 10,00

 Xerox- Card 300

(0,10 lei pe pagină, se pot efectuta 150 copii faţă sau 75 copii faţă/verso)

 card

 15,00

 Xerox- Card 400 

(0,10 lei pe pagină, se pot efectuta 200 copii faţă sau 100 copii faţă/verso)

 card

 20,00

 Xerox- Card 500 

(0,10 lei pe pagină, se pot efectuta 250 copii faţă sau 125 copii faţă/verso)

 card

 25,00

 D.

ALTE TAXE

 

U/M

 

PREŢ (RON)

 Penalizare pentru nerestituirea la termen a publicaţiilor

 formular

 0,50 lei/zi/publicaţie

 Permis pierdut (la lichidare)

 card

 3,00

 Cărţi pierdute

 buc

 Sumă aplicată gradual

Note:
· Serviciile la cerere se achită de către toţi utilizatorii Bibliotecii.
· GRATUITĂŢI
1. Eliberarea permisului de bibliotecă pentru Sala cu acces direct la colecţii (Aula et. II)
pentru următoarele categorii:
· personalul pensionat al Universităţii Transilvania din Braşov;
· studenţi stăini cuprinşi în programe educaţionale (Socrates, Erasmus, an pregătitor etc.);
· medici rezidenţi absolvenţi ai Universităţii Transilvania din Braşov;
· persoane cu dizabilităţi, inclusiv din afara universităţii.

* Pentru a avea acces la împrumutul publicaţiilor, aceste categorii vor fi încadrate la categoria de abonaţi externi, conform perioadei solicitate şi a tarifelor în vigoare.

** Persoanele cu dizabilităţi au acces gratuit la împrumutul publicaţiilor. 
 
2. Eliberarea legitimaţiei de serviciu (nouă sau la o nouă încadrare în evidenţa SRU)
* În cazul pierderii legitimaţiei de serviciu, pentru înlocuirea ei se achită o taxă de 15 lei,
tariful incluzând şi înscrierea gratuită la bibliotecă.

b) Permis duplicat
- în cazul pierderii permisului model vechi sau campus card, utilizatorul va solicita un Permis duplicat şi va achita valoarea cardului de 15 lei. Dacă nu şi-a achitat taxa de viză pentru anul universitar în curs, tariful de 5 lei se va adăuga Permisului duplicat.
b’) Permis duplicat (card model vechi)
- abonaţii externi în cazul pierderii permisului de bibiotecă vor solicita un Permis duplicat şi vor achita doar valoarea cardului, taxa achitată deja pentru perioada de valabilitate (de abonare) rămânând valabilă;
c) Prelungire viză
- anual se percepe o taxă de viză a permisului de bibliotecă cu excepţia anului înscrierii;
- angajaţii Universităţii beneficiază de viză anuală gratuită;
- permisele abonaţiilor nu necesită vizare;
- studenţii* care nu au susţinut examenul de finalizare a studiilor** beneficiază de prelungirea accesului la bibliotecă doar pentru următorul an universitar. Accesul se face prin vizarea permisului vechi sau înscriere nouă.
*   ciclul de licenţă, masterat,doctorat (zi, ID, FR)
** susţinerea publică a tezei de doctorat.