Proiecte

ISTeMAG 

– 

 Optimisation de l'accès à l'information scientifique ettechnique dans les universités du Maghreb

Optimizarea accesului la informaţiile ştiinţifice şi tehnice în universităţi din Maghreb

Proiect Tempus 510986-TEMPUS-1-2010-1-BE-TEMPUS-JPGR

Obiectivele acestui proiect sunt următoarele: 
 • Stabilirea unui bilanţ detaliat al condiţiilor de acces pentru profesori – cercetători şi studenţi ai universităţilor partenere din Magreb,
 • Crearea unor portaluri documentare ale bibliotecilor universitare,
 • Crearea unor consorţii documentare cu scopul de a sprijini negocierea colectivă a accesului online la principalele surse de informare,
 • Definirea şi implementarea unei politici institutionale a arhivelor deschise.

  Mai mult...

  Openness – Past Memory for a Future Open Society

  Memorie vie pentru o societate deschisă

  Proiectul Openness este finanţat prin programul Europa pentru Cetăţeni, Acţiunea 4 – Memorie Activă Europeană

  Sub deviza “Memorie, Respect, Deschidere”, proiectul urmăreşte implicarea cetăţenilor şi tinerilor în reflectatrea asupra cauzelor şi consecinţelor distrugerii şi distorsionării valorilor democratice în perioada regimului comunist din ţările din Europa Centrală şi de Est, prin organizarea unor evenimente în fiecare ţară parteneră: Bulgaria, Germania, Romania şi Ungaria. Proiectul are ca ţintă înţelegerea şi dezvoltarea valorilor umane, în spiritual democraţiei şi integrării într-o Europă unită.


  Remember 

  – 

  Keep Alive the Pastmemory for the Future

  Păstrarea vie a amintirilor trecutului pentru generaţiile viitoare

  Active European Remembrance Project 2009-3460/001-001

  Proiectul Remember – “Păstrarea vie a amintirilor trecutului pentru generaţiile viitoare” propune acumularea de noi dovezi şi informaţii asupra evenimentelor din perioada 1944-1964, ale ocupaţiei staliniste şi ale impunerii dictaturii comuniste pe teritoriul Europei de Est, când multe din valorile fundamentale, democratice şi tradiţionale au fost negate sau distruse. Se vor organiza un Colocviu cu tema “Memorial al Durerii şi Speranţei”, un Simpozion şi o expoziţie virtuală cu tema “Calvarul–Deportări şi destine”. Evenimentele propuse au drept obiectiv cunoaşterea şi schimbul de experienţă cu privire la modalităţile de rememorare a acestei laturi întunecate a istoriei, ca suport pentru formarea profilului cetăteanului activ al Europei Unite. Rezultatele proiectului sunt: site-ul proiectului, baza de date cu informaţii privind deportările şi condamnările politice din perioada postbelică, realizarea expoziţiei virtuale, editarea proceeding-ului simpozionului.

  http://www.remember.negruvoda.ro

  Forestry

  Anul 2008 a reprezentat un an aniversar pentru Universitatea Transilvania din Braşov, întrucât s-au implinit 60 de ani de la înfiinţarea învătământului superior în acest oraş. Cu toate acestea, începuturile sunt mult mai vechi. Primele înregistrări ale unei şcoli forestiere în Transilvania datează din 1817. Constau într-un program de trei ani, coordonat de silvicultorul francez Guilleaume. Organizarea studiilor s-a inspirat din modelul educaţional francez, primii profesori fiind francezi, iar ulterior profesori români formaţi la Şcoala de Ape şi Păduri din Nancy.

  Proiectul FORESTRY îşi propune intensificarea gradului de conşientizare al studenţilor înspre păstrarea şi aprecierea valorilor culturale şi ştiinţifice locale şi internaţionale.

  Mai mult...

  > Carte  Veche