Descrierea bibliografică a volumelor colecţiei

Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series Forestry, Wood Engineering and Food.

Fişierele pot fi vizualizate descărcând .

Lucrări ştiinţifice. Ministerul Învăţămîntului şi Culturii, Institutul Politehnic Oraşul Stalin, Facultatea de Silvicultură. Vol.3. Bucureşti: Litografia şi Tipografia Învăţămîntului, 1957.

Lucrări ştiinţifice. Ministerul Învăţămîntului şi Culturii, Institutul Politehnic Oraşul Stalin. Vol.4: Seria Silvicultură. Bucureşti: Litografia şi Tipografia Învăţămîntului, 1960.

Lucrări ştiinţifice. Ministerul Învăţămîntului şi Culturii, Institutul PolitehnicBraşov, Facultatea de Silvicultură. Vol.5. Braşov: Întreprinderea poligraficăBraşov, 1962. 

Lucrări ştiinţifice. Ministerul Învăţămîntului, Institutul Politehnic Braşov, Facultateade Silvicultură. Vol.6. Braşov: Întreprinderea poligrafică Braşov, 1963. 

Lucrări ştiinţifice. Ministerul Învăţămîntului, Institutul Politehnic Braşov, Facultateade Silvicultură. Vol.7: Silvobiologie, silvotehnică. Braşov: Întreprinderea poligrafică Braşov, 1965. 

Buletinul Institutului Politehnic din Braşov. Seria B: Economie forestieră. Vol.8: Braşov: Întreprinderea poligrafică Braşov, 1966. 

Buletinul Institutului Politehnic din Braşov. Seria B: Economie forestieră. Vol.9. Braşov: Întreprinderea poligrafică Braşov, 1967. 

Buletinul Institutului Politehnic din Braşov. Seria B: Economie forestieră. Vol.10. Braşov: Întreprinderea poligrafică Braşov, 1968. 

Buletinul Institutului Politehnic din Braşov. Seria B: Economie forestieră. Vol.11. Braşov: Întreprinderea poligrafică Braşov, 1969. 

Buletinul Institutului Politehnic din Braşov. Seria B: Economie forestieră. Vol.12. Braşov: Întreprinderea poligrafică Braşov, 1970. 

Buletinul Institutului Politehnic din Braşov. Seria B: Economie forestieră. Vol.13.Braşov: Întreprinderea poligrafică Braşov, 1971. 

Buletinul Universităţii din Braşov. Seria B: Economie forestieră. Vol.14: Braşov: Întreprinderea poligrafică Braşov, 1972.

Buletinul Universităţii din Braşov. Seria B: Economie forestieră. Vol.15. Braşov: Întreprinderea poligrafică Braşov, 1973. 

Buletinul Universităţii din Braşov. Seria B: Economie forestieră. Vol.16. Braşov: Întreprinderea poligrafică Braşov, 1974.

1975-1989>            1990-1999>                 2000-2008>

Bulletin of theTransilvania University of Braşov este revista ştiintifică publicată de Universitatea Transilvania din Braşov care diseminează activitatea de cercetare ştiinţifică a comunităţii academice.

Istoricul revistei şiintifice Bulletin of the Transilvania University of Braşov este marcat de evoluţia continuă a învăţământului superior braşovean şi a domeniilor de specializare, care au determinat modificări ale titlului, ale seriilor de apariţie.

Bulletin of the Transilvania University of Braşov a apărut în anul 1956 sub titlul Lucrări ştiinţifice, după care, au urmat modificări ale titlului:

1957 - 1965: Lucrări ştiintifice

1966 - 1971: Buletinul Institutului Politehnic din Braşov

1972 - 1974: Buletinul Universităţii din Braşov

1975 - 1976: Noutăţi în Mecanica Aplicată şi Construcţia de Maşini

                        Noutăţi în Economia Forestieră

1977 - 1989: Buletinul Universităţii din Braşov

1990 - 1993: Bulletin of the Transylvania University of Braşov

1994 - prezent: Bulletin of the Transilvania University of Braşov