Fişierele pot fi vizualizate descărcând .

Revista Pădurilor – numerele din 1901

Revista Pădurilor – numerele din 1902

Revista Pădurilor – numerele din 1903

Revista Pădurilor – numerele din 1904

Revista Pădurilor – numerele din 1905

Revista Pădurilor – numerele din 1906

Revista Pădurilor – numerele din 1907

Revista Pădurilor – numerele din 1908

Revista Pădurilor – numerele din 1909

Revista Pădurilor – numerele din 1910

Revista Pădurilor – numerele din 1911

Revista Pădurilor – numerele din 1912

Revista Pădurilor – numerele din 1913

Revista Pădurilor – numerele din 1914

Revista Pădurilor – numerele din 1915

Revista Pădurilor – numerele din 1919

Revista Pădurilor – numerele din 1920

Revista Pădurilor – numerele din 1921

Revista Pădurilor – numerele din 1922

Revista Pădurilor – numerele din 1923

Revista Pădurilor – numerele din 1924

Revista Pădurilor – numerele din 1925

Revista Pădurilor – numerele din 1926

Revista Pădurilor – numerele din 1927

Revista Pădurilor – numerele din 1928

Revista Pădurilor – numerele din 1929

Revista Pădurilor – numerele din 1930

Revista Pădurilor – numerele din 1931

Revista Pădurilor – numerele din 1932

Revista Pădurilor – numerele din 1933

Revista Pădurilor – numerele din 1934

Revista Pădurilor – numerele din 1935

Revista Pădurilor – numerele din 1936

Revista Pădurilor – numerele din 1937

Revista Pădurilor – numerele din 1938

Revista Pădurilor – numerele din 1939

Revista Pădurilor – numerele din 1940

Revista Pădurilor – numerele din 1941

Revista Pădurilor – numerele din 1942

Revista Pădurilor – numerele din 1943

Revista Pădurilor – numerele din 1944

Revista Pădurilor – numerele din 1945

Revista Pădurilor – numerele din 1946

Revista Pădurilor – numerele din 1947

Revista Pădurilor – numerele din 1948

Revista Pădurilor – numerele din 1949

Revista Pădurilor – numerele din 1950

Revista Pădurilor – numerele din 1951

Revista Pădurilor – numerele din 1952

Revista Pădurilor – numerele din 1953

Revista Pădurilor – numerele din 1954

Revista Pădurilor – numerele din 1955

<1886-1900

Articolele publicate de-a lungul timpului, elaborate în urma unor temeinice documentări, au încercat să surprindă aspecte legate de: cultura, amenajarea, protecţia, exploatarea şi administrarea pădurilor, dendrometrie, amelioraţii silvice, politica de împădurire, economie forestieră, comercializarea lemnului, politică forestieră, legislaţie silvică, învăţământ cu profil silvic de nivel mediu şi superior din ţară şi străinătate, formarea şi misiunea personalului silvic, literatură de specialitate apărută la noi sau în străinătate, ecologie, manifestari ştiinţifice, terminologie, precum şi aspecte ale interferenţelor silviculturii cu domenii cum sunt industria lemnului, geobotanica, meteorologia, fenologia, agricultura, hidrologia, piscicultura, păşunatul, cinegetica.

Pe parcursul existenţei sale, această publicaţie s-a confruntat cu perioade dificile. La începutul instalării comunismului, Societatea „Progresul silvic” a fost desfiinţată, publicarea revistei fiind preluată de către stat. Cu timpul însăşi-a recăpătat statutul de revistă cu caracter tehnico-ştiinţific, citările ei în publicaţii cu specific silvic din străinatate (Forestry AbstractsForstliche Umschau) constituind o dovadă în acest sens.

De la începutul anilor 1990 până astăzi apariţia Revistei pădurilor se datorează Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi reînfiinţatei Societăţi „Progresul silvic”. În prezent, revista beneficiază de un website propriu, la adresa www.revistapadurilor.ro, apărând, alături de varianta tiparită (ISSN 1583-7890) şi în variantă online (ISSN 2067-1962).

Revista pădurilor este indexată în baza de date CABI Abstracts (www.cabdirect.org), dar şi în alte baze de date sau cataloage internaţionale precum IndexCopernicus (ID 7538), RePEc, SCIPIO, Google Academic, WorldCat, fapt ce amplifică în mod considerabil vizibilitatea ei pe plan internaţional.

Biblioteca Universităţii Transilvania din Braşov deţine colecţia completă a Revistei pădurilor, începând cu anul 1886 până în 2012. Conform documentelor de evidenţă, revista a ajuns în fondul bibliotecii în anul 1958, prin transfer de la Biblioteca Insitutului Politehnic Bucureşti. Între anii 1955-1962, a continuat să intre în fondul de publicaţiial Bibliotecii, fiind donată de către ASIT, iar în perioada 1963-2005, prin plata unui abonament anual. Începând din 2006 până în prezent Revista pădurilor constituie donaţia către Bibliotecă a colegiului de redacţie al revistei, prin intermediul Facultăţii de Silvicultură din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Revista Pădurilor – numerele din 1956

Revista Pădurilor – numerele din 1957

Revista Pădurilor – numerele din 1958

Revista Pădurilor – numerele din 1959

Revista Pădurilor – numerele din 1960

Revista Pădurilor – numerele din 1961

Revista Pădurilor – numerele din 1962

Revista Pădurilor – numerele din 1963

Revista Pădurilor – numerele din 1964

Revista Pădurilor – numerele din 1965

Revista Pădurilor – numerele din 1966

Revista Pădurilor – numerele din 1967

Revista Pădurilor – numerele din 1968

Revista Pădurilor – numerele din 1969

Revista Pădurilor – numerele din 1970

Revista Pădurilor – numerele din 1971

Revista Pădurilor – numerele din 1972

Revista Pădurilor – numerele din 1973

Revista Pădurilor – numerele din 1974

Revista Pădurilor – numerele din 1975


Revista Pădurilor – numerele din 1976

Revista Pădurilor – numerele din 1977

Revista Pădurilor – numerele din 1978

Revista Pădurilor – numerele din 1979

Revista Pădurilor – numerele din 1980

Revista Pădurilor – numerele din 1981

Revista Pădurilor – numerele din 1982

Revista Pădurilor – numerele din 1983

Revista Pădurilor – numerele din 1984

Revista Pădurilor – numerele din 1985

Revista Pădurilor – numerele din 1986

Revista Pădurilor – numerele din 1987

Revista Pădurilor – numerele din 1988

Revista Pădurilor – numerele din 1989

Revista Pădurilor – numerele din 1990

Revista Pădurilor – numerele din 1991

Revista Pădurilor – numerele din 1992

Revista Pădurilor – numerele din 1993

Revista Pădurilor – numerele din 1994

Revista Pădurilor – numerele din 1995

Revista Pădurilor – numerele din 1996

Revista Pădurilor – numerele din 1997

Revista Pădurilor – numerele din 1998

Revista Pădurilor – numerele din 1999

Revista Pădurilor – numerele din 2000

Revista Pădurilor – numerele din 2001

Revista Pădurilor – numerele din 2002

Revista Pădurilor – numerele din 2003

Revista Pădurilor – numerele din 2004

Revista Pădurilor – numerele din 2005

Revista Pădurilor – numerele din 2006

Revista Pădurilor – numerele din 2007

Revista Pădurilor – numerele din 2008

Revista Pădurilor – numerele din 2009

Revista Pădurilor – numerele din 2010

Revista Pădurilor – numerele din 2011

Revista Pădurilor – numerele din 2012

Revista Pădurilor – numerele din 2013

Revista Pădurilor – numerele din 2014

Revista Pădurilor – numerele din 2015

Revista Pădurilor – numerele din 2016

Revista Pădurilor – numerele din 2017