Reviste online disponibile din reţeaua locală

DESCRIERE 

Pandectele române : repertoriu lunar de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie : fondată în 1921 [publicaţie serială online] / Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" ; Fondat. Constantin Hamangiu ; Dir. prof. univ. dr.Mircea Duţu ; Red. şef jud. Adrian Toni Neacşu. Serie nouă. Bucureşti : Wolters Kluwer, 2014, nr.1- 2020, nr.1.

Lunar. Titlu şi cuprins şi în limba engleză. Descrierea s-a făcut după nr.1 din 2014.

ISSN 2286-0576

ISSN–L 1582-4756


Revista română de drept al afacerilor [publicaţie serială online] / Dir. şt. av. drd. Dumitru Dobrev ; Red.şef av. dr. Mihaela Mocanu. Bucureşti : Wolters Kluwer, 2014, nr.1 - 2020, nr. 1.

Lunar. Titlu şi cuprins şi în limba engleză. Descrierea s-a făcut după nr.1 din 2014.

ISSN 2286-0584

ISSN-L 1583-493X


Revista română de drept european [publicaţie serială online] / Dir. prof. univ. dr. Andrei Popescu ; Red. şefprof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru. Bucureşti : Wolters Kluwer, 2014, nr.1 - 2020, nr.1.

Trimestrial. Titlu şi rezumate şi în limba engleză. Cuprins şi în limbile franceză şi engleză. Descrierea s-a făcut după nr.1 din 2014.

ISSN 2286-0592

ISSN-L 2068-8083


Revista română de dreptul muncii [publicaţie serială online] / Fondat. prof. univ. dr. Sanda Ghimpu, prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu, prof. univ. dr. Andrei Popescu ; Red. şef prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu. Bucureşti : Wolters Kluwer, 2015, nr.1-12, 2017- nr.1-6, 2020, nr.2.

Lunar.Titlu, cuprins şi rezumate şi în limba engleză. Descrierea s-a făcut după nr.1 din 2015.

ISSN 1582-7534