Împrumut la domiciliu

UTILIZATORI

 - categoriile de utilizatori care pot solicita împrumutul publicaţiilor la domiciliu: studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, cercetători ştiintifici din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov

 REGULI PENTRU ÎMPRUMUT

 - pot fi solicitate pentru împrumut la domiciliu atât publicaţiile aflate în colecţiile Centrului de împrumut Aula, cât şi publicaţiile din depozitele cu fond necirculant (din Corpurile A si N);

 - termenul de împrumut este stabilit în funcţie de numărul de exemplare şi de gradul de solicitare al fiecărui document;

 - prelungirea termenului de restituire se poate face online, de către utilizatori, prin intermediul modulului OPAC;

 - pentru vizualizarea fişei electronice de împrumut se folosesc ca username seria şi numărul permisului de bibliotecă;

 - nerestituirea la termen a documentelor împrumutate se penalizează cu 0.5 lei /zi pentru fiecare carte care a depăsit termenul de împrumut.

 UTILIZATORII SUNT RUGAŢI:

 - să aibă permisul de bibliotecă vizat la zi;

 - să respecte termenul de împrumut;

 - în cazul absolvirii, exmatriculării sau întreruperii temporare a studiilor să-şi lichideze contul personal de împrumut, returnând toate publicaţiile împrumutate de la bibliotecă.