Achiziţie de publicaţii la cerere

1. În vederea unei bune desfăşurări a procesului de achiziţie a publicaţiilor (solicitate de către cadrele didactice pentru proiecte sau contracte de cercetare), în cadrul Bibliotecii Universităţii Transilvania din Braşov, menţionăm că este necesară acordarea unui interval de timp de minim 2 săptămâni pentru elaborarea ofertelor de preţ şi lansarea comenzilor către distribuitori.

2. La solicitarea achiziţiei publicaţiilor în Bibliotecă, trebuie avut în vedere că termenul de achiziţie (în principal a publicaţiilor din străinătate) este 4 - 6 săptămâni, astfel încât predare a facturilor la Serviciul Contabilitate din Universitate, să nu depăşească termenele limită de efectuare a plăţilor stipulate în proiecte şi contracte.

3. Facturile se vor primi doar odata cu recepţia cărţilor, atunci efectuându-se înregistrarea facturii în Registrul de Mişcarea Fondului.