Acreditare programe de studiu

Pentru furnizarea rapoartelor privind acoperirea cu material bibliografic, existent în fondul de publicaţii al Bibliotecii Universităţii Transilvania din Braşov, necesare acreditării unor programe de studii din cadrul domeniilor de licenţă/masterat/doctorat din Universitate, procedura este următoarea:

1. se transmite în scris, prin e-mail, o cerere, specificându-se:

o       disciplinele incluse în programul de studii care urmează a fi acreditat;

o       tipurile de documente (cărţi, reviste, documente pe suport electronic, partituri muzicale etc.);

o       intervalul de timp pentru care se doreşte întocmirea raportului (ex. ultimii 5 ani, intervalul 2011-2013 etc.);

o       formatul în care se doreşte a fi transmise datele raportului (ex. numai date numerice, date numerice însoţite de descrierile bibliografice ale documentelor);

o       numărulde telefon sau adresa de e-mail la care pot fi contactate persoanele caresolicită raportul (pentru eventuale clarificări);

2. cererea este transmisă cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de eliberarea raportului privind acoperirea cu material bibliografic.