Consultare publicaţii

oferă:

servicii gratuite:

- asistenţă la identificarea publicaţiilor în cataloage şi în bazele de date on-line;

- consultarea publicaţiilor în sala cu acces liber la raft;

- accesul la catalogul on-line utilizând sistemul integrat de automatizare pentru biblioteci Liberty3;

- accesul la Internet şi servicii contracost (imprimare, scanare, inscripţionare CD-uri)

 servicii contracost:

- înscrieri / vize anuale 

- abonamente

- servicii multimedia

- multiplicări xerox