Proiecte fonduri structurale


PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI STRUCTURALE 2008-2015

 

TITLU PROIECT

NR. PROIECT

COORDONATOR UTBV

PERIOADA

Calificari superioare prin studii universitare de masterat in domeniul "Ingineria Autovehiculelor"

POSDRU/18/1.2/G/29587

ISPAS Nicolae

2008-2011

Studii doctorale pentru dezvoltare durabila (SD-DD)

POSDRU/6/1.5/S/6

SCUTARU Gheorghe

2008-2011

IT – pentru dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale

POSDRU/31/3.1/G/8123

TECAU Alina

2008-2011

Antreprenoriat si supply chain management

POSDRU/31/3.1/G/35390

BRATUCU Gabriel

2008-2012

Institut de Cercetare Dezvoltare Inovare: Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabila, PRO-DD

POSCCE-A2-O2.2.1-2007-1

+ Capacitati-I-2007- 2/

Contract 11/2009

VISA Ion

2008-2012

Formarea profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar pentru noi oportunitati de dezvoltare in cariera

POSDRU/57/1.3/S/32629

NEAGOE Mircea

2009-2012

Proiectarea, implementarea si derularea unui sistem de formare continua, inter-regional si trans-national, pentru obtinerea competentelor antreprenoriale (Edu-Antreprenor)

POSDRU/9/3.1/S/9

NEAGOE Mircea

2009-2012

Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a studenţilor cu  program de studiu în inginerie mecanică

POSDRU/22/2.1/G/40291

COSTIUC Liviu

2010-2012

Observatorul profesiilor muzicale

POSDRU/18/1.2/G/33715

DRAGULIN Stela

2010-2012

Educatie juridica de calitate - o sansa mai mare de integrare socio-profesionala

POSDRU/18/1.2/G/30228

MURZEA  Cristinel Ioan

2010-2012

De la teorie la practica in medicina

POSDRU/22/2.1/G/36443

TECAU Marius

2010-2012

Dezvoltarea educatiei pentru viabilizarea pietei muncii prin vectori inovatori mecatronica-integronica

POSDRU/90/2.1/S/64144

CRISTEA Luciana

2010-2013

FlexFORM - program de formare profesionala flexibila pe platforme mecatronice

POSDRU/87/1.3/S/64069

CRISTEA Luciana

2010-2013

Calitate si expertiza in elaborarea si implementarea metodologiei de obtinere si testare a produselor competitive prin formarea profesionala in cadrul unor noi programe de master cu impact major pe piata muncii

POSDRU/86/1.2/S/56711

DUTA Anca

2010-2013

Asigurarea calitatii in invatamantul masteral internationalizat: dezvoltarea cadrului national in vederea compatibilizarii cu Spatiul European al invatamantului superior

POSDRU/86/S/59367

GHEORGHE Mihaela

2010-2013

Pregătire, instruire, educare în vederea asimilării de procese tehnologice inovative, îmbunătăţirea practicilor manageriale şi a protecţiei mediului în sectoare calde

POSDRU/81/3.2/S/55652

IOVANAS Radu

2010-2013

Tehnici de Analiza, Modelare si Simulare pentru Imagistica, Bioinformatica si sisteme complexe

POSDRU/86/1.2/S/61756

IVANOVICI Mihai

2010-2013

Parteneriat trans-national universitati- intreprinderi pentru practica studentilor

POSDRU/90/2.1/S/64210

LACHE Simona

2010-2013

Dental Training

POSDRU/81/3.2/48119

LIXANDROIU Dorin

2010-2013

Dezvoltare, inovare si extindere a accesului la invatare in programe de master in administrarea afacerilor

POSDRU/86/1.2/S/61086

LIXANDROIU Dorin

2010-2013

Invata automatica

POSDRU/90/2.1/S/64051

MORARU Sorin

2010-2013

Program Strategic pentru promovarea Inovarii in Servicii prin Educatie Deschisa, Continua (INSEED)

POSDRU/86/1.2/S/57748

MORARU Sorin

2010-2013

Stagii moderne de practica in domeniul electrotehnic

POSDRU/60/2.1/S/17788

MORARU Sorin

2010-2013

Profesionalizarea carierei didactice – noi competente pentru actori ai schimbarilor in educatie din judetele Harghita si Neamt

POSDRU /87/1.3/S/62468

NEDELCU Anisor

2010-2013

Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie în judeţele Bacău şi Covasna

POSDRU /87/1.3/S/62339

NEDELCU Anisor

2010-2013

Perspective ale formării prin masterat a specialiştilor în domeniul educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici la un nivel calitativ superior (PERFORMER)

POSDRU/86/1.2/62508

NOREL Maria

2010-2013

Program multi-regional de studii masterale in domeniul eActivitati -  ESTART

POSDRU/86/1.2/S/54956

ROMANCA Mihai

2010-2013

Scoala universitara de formare initiala si continua a personalului didactic si a trainerilor din domeniul specializarilor tehnice si ingineresti- DidaTec

POSDRU/87/1.3/S/60891

ROMANCA Mihai

2010-2013

Burse doctorale pentru dezvoltare durabila

POSDRU/107/1.5/S/76945

SCUTARU Gheorghe

2010-2013

Burse postdoctorale pentru dezvoltare durabila POSTDOC_DD

POSDRU/89/1.5/S/59323

SCUTARU Gheorghe

2010-2013

Investitie in dezvoltare durabila prin burse doctorale -INDED

POSDRU/88/1.5/S/59321

SCUTARU Gheorghe

2010-2013

Tineri absolvenţi competitivi şi bine orientaţi pe piaţa muncii în domeniul auto

POSDRU/90/2.1/S/62601

TUREA  Nicolae

2010-2013

Universitate pentru viitor in societatea comunicarii

POSDRU/86/1.2/64075

COPOSESCU Silviu

2011-2013

Creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor prin consiliere şi plasamente practice

POSDRU/160/2.1/S/133020
LACHE Simona
2014-2015

Burse doctorale si postdoctorale pentru cercetarea de excelenta 

POSDRU/  159/1.5/S/134378 SCUTARU Gheorghe
2014-2015

Creșterea atractivității si performantei programelor de formare doctorala si postdoctorala pentru cercetători in științe inginerești – ATRACTING

POSDRU/159/1.5/S/137070
SCUTARU Gheorghe
2014-2015

Parteneriat interuniversitar pentru excelenţa în inginerie – PARTING

POSDRU/159/1.5/S/137516 SCUTARU Gheorghe
2014-2015

Comunitate virtuală pentru asigurarea calităţii şi pefecţionării managementului strategic şi inovativ în universităţile tehnice şi compozite, în vederea creşterii relevanţei învăţământului superior pentru plata muncii ACAD-INOV

 POSDRU/155/1.2/S/141884 GHEORGHE Mihaela Dana  2014-2015