MISIUNEA SI OBIECTIVELE

BIROULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Biroul de Proprietate Intelectuală este un departament din cadrul Universităţii "Transilvania" din Braşov, cu autoritate în domeniul proprietăţii intelectuale/industriale. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, BPI respectă legile privind Protecţia Proprietăţii Industriale, elaborate de OSIM şi aprobate de Guvernul României.

Ţinând seama de importanţa deosebită a protecţiei proprietăţii industriale în economie, de necesitatea unui management competitiv al informaţiilor din sfera proprietăţii industriale, B.P.I. se preocupă de promovarea proprietăţii industriale şi, în acest sens dezvoltă un sistem de servicii prin care pune la dispoziţia publicului informaţii utile pentru protecţia industrială/intelectuală.

Biroul de Proprietate Intelectuală desfăşoară activităţi de instruire a personalului didactic, de cercetare şi a studenţilor referitor la activitatea de brevetare şi de protecţie a creaţiilor artistice, la modul de documentare în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.

 

Misiunea BPI este de a încuraja şi sprijini inventatorii din Universitate.

Prima activitate importanta a B.P.I. a constat în stabilirea unui set de proceduri si documentele aferente acestora, prin care sunt reglementate toate etapele parcurse în procesul de identificare - înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuala.

Misiunea B.P.I. este de a sustine celelalte structuri universitare în procesul de cercetare stiintifica si de învatamânt prin activitati de informare si instruire a personalului didactic si de cercetare si a studentilor cu privire  la identificarea, protectia si valorificarea creatiilor artistice, stiintifice si tehnice si de a proteja aceste creatii cu respectarea prevederilor legale în numele Universitatii TRANSILVANIA.   

   

   Obiectivele B.P.I. sunt:

 1. Dezvoltarea, la nivelul Universitatii, a Culturii Organizationale privind Proprietatea Intelectuala.
 2. Atragerea catre Universitate a obiectelor de proprietate intelectuala (drept de autor, inventii, marci si indicatii geografice, desene/modele) si întocmirea documentelor legale de constituire a dreptului de proprietate asupra acestora.
 3. Sprijinirea structurilor de cercetare stiintifica prin accesul la informatii din baze de date proprii, nationale si internationale (inventii, marci, desene/modele).
 4. Stimularea si sprijinirea activitatii de cercetare stiintifica prin identificarea, protejarea si valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice ca obiecte de proprietate intelectuala.
 5. Anual, atragerea către universitate şi înaintarea către OSIM a unui număr de minimum 20 cereri (descrieri) de brevet de invenţie.
 6. Începând cu anul 2010, valorificarea brevetelor obţinute.
 7. Training pentru activitatea de implementare a brevetelor la firme, în principal, din judeţul Braşov sau din judeţele interesate.
 8. Activităţi de training în domeniul brevetării şi proprietăţii intelectuale în toate departamentele şi catedrele universităţii, cu accent pe activităţile de pregătire şi popularizare în cadrul studenţilor din anii terminali, studenţilor masteranzi şi doctoranzi. 
 9. Prezentarea pe site-ul universităţii a rezultatelor obţinute şi actualizarea semestrială.
 10. Activităţi de diseminare trimestrial în cadrul Biroului de Proprietate Intelectuală a rezultatelor la zi.
 11. În funcţie de specificul brevetului, realizarea de prototipuri şi participarea cu acestea la târguri de profil în vederea valorificării brevetelor.

 

Biroul de Proprietate Intelectuala, Lab. 12, Et. 1. 

Institutul de Cercetare Dezvoltare Inovare

Produse High tech pentru Dezvoltare Durabilă

Brasov, 500484, Str. Institutului, Nr. 10.

E-mail: dpi@unitbv.ro.