BREVET DE INVENŢIE. INVENŢIE BREVETABILĂ

Brevetul  de  invenţie  protejează  aspectele  tehnice  şi  funcţionale  ale  produselor  şi  proceselor.

Ce este un brevet? Ce este o inventie?

Brevetul este un drept teritorial (limitat de graniţele geografice ale ţării/regiunii la care se oferă), acordat de către stat pentru o invenţie nouă, care presupune o activitate inventivă şi poate fi aplicată în industrie. El îi oferă deţinătorului dreptul exclusiv de a preveni/opri alte persoane de la producerea, utilizarea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importarea unui produs sau a unei metode bazată pe invenţia brevetată, fără a avea, anterior, acordul autorului.

Cererea de brevet şi brevetul acordat sunt făcute publice prin publicarea acestora în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Secţiunea Invenţii.

 

invenţie este definită ca o soluţie nouă şi inventivă, la o problemă de ordin tehnic. Aceasta se poate referi la crearea unui dispozitiv, produs, metodă sau proces complet nou, sau poate fi o suită de îmbunătăţiri, aplicată unui produs/unei metode cunoscute. Poate fi o idee inovatoare sau poate fi sub forma unui model sau prototip funcţional. Inovarea se referă la transformarea invenţiei într-un produs sau metodă vandabilă.

Care este scopul brevetului de invenţie?

Scopul brevetului de invenţie este:

1. să protejeze invenţiile, considerate evoluţii tehnologice;

2. să încurajeze dezvoltarea economică şi tehnologică prin recompensarea creaţiei intelectuale constând în crearea unei inventii, dezvaluirea unei noi creatii, dezvoltarea unei inventii existente.  

Ce se poate breveta? 

Conform art. 7 din Legea 64/1991, se poate breveta orice invenţie care nu este cuprinsă în stadiul tehnicii şi care are ca obiect un produs/procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiţia ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare industrială.

Stadiul tehnicii cuprinde: cunoştinţele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere orală/scrisă, prin folosire ori prin orice alt mijloc, până la data depozitului cererii de brevet de invenţie sau a priorităţii recunoscute; conţinutul cererilor depuse la OSIM şi al cererilor internaţionale sau europene desemnând România, aşa cum acestea au fost depuse, care au o dată de depozit sau de prioritate recunoscută şi care au fost publicate la sau după această dată conform legii.  

În vederea efectuării unei evaluări preliminare a unei propuneri de brevet de invenţie de către un referent evaluator (specialist în domeniul invenţiei), este necesar ca inventatorii să prezinte la B.P.I. un exemplar "Document depunere CBI la BPI" insotit de un exemplar al descrierii invenţiei. Acest exemplar va conţine următoarele documente: 

- descrierea invenţiei (1 exemplar),

- revendicări (1 exemplar), 

- desene/relaţii sau compoziţii chimice dacă este cazul (1 exemplar),

- rezumatul invenţiei (1 exemplar),

- bibiografie (1 exemplar).

     Etapele care sunt necesare a fi parcurse pentru depunerea la O.S.I.M. a unei cereri de brevet de invenţie având Universitatea ca solicitant-titular sunt sintetizate în figura 1.

   Fig. 1

Recomandare: Este bine ca întâi să se breveteze o invenţie şi apoi să se publice un articol ştiinţific pe tema invenţiei. Publicarea unui articol ştiinţific poate să fie făcută la un interval de 1 - 4 luni de la înregistrarea Cererii de Brevete de Invenţie (CBI). Indexul de citare al brevetelor este Derwent Innovation Index.

  Documente utile inventatorilor la intocmirea unei descrieri de inventie in vederea depunerii CBI la BPI

Document depunere CBI la BPI

 Îndrumar pentru întocmirea descrierilor de invenţii. Documente necesare a fi depuse la B.P.I. în vederea depunerii la OSIM. [Update, 29.05.2015]

 

 Model de redactare brevet inregistrat la O.S.I.M. 

 Documente destinate referentului evaluator al unei descrieri de inventie: 

 Model_Raport de evaluare preliminara a unei descrieri de inventie

 Chestionar referent evaluator

 Materiale in domeniul P.I.:  Metodologie Stimulare PI 

 

 Proprietatea intelectuala in Romania. Ghid  de bune practici

Biroul de Proprietate Intelectuala, Lab. 12, Et. 1. 

Institutul de Cercetare Dezvoltare Inovare

Produse High tech pentru Dezvoltare Durabilă

Brasov, 500484, Str. Institutului, Nr. 10.

E-mail: dpi@unitbv.ro.