CATALOGUL ROLiNeST

Catalogul naţional "RoLiNeST", cel mai mare catalog virtual colectiv românesc, a fost creat în 2005 în cadrul proiectului de cercetare NUSIDOC ("Sistem Naţional Unitar de Informare şi Documentare Ştiinţifică şi Tehnică" ce a avut ca scop unificarea sistemelor de biblioteci) şi a inclus iniţial bazele de date ale celor mai importante biblioteci universitare din ţară.

S-a extins ulterior prin înglobarea bazelor de date ale altor biblioteci universitare, academice, judeţene româneşti dar şi ale unor biblioteci străine, reviste şi cărţi electronice (ex ProQuest), ROMDOC.

Este un instrument de căutare bazat pe interfaţa web în resurse eterogene de informare: de la cataloagele unor biblioteci la baze de date sau reviste electronice.

Portalul de căutare Rolinest se bazează pe MetaLib, care partajează baze de date distribuite aflate pe servere conectate la Internet prin RoEduNet. În cadrul acestui sistem, Bibliotecile actualizează şi intreţin local cataloagele proprii, iar informaţia este regăsită de către utilizator în catalogul virtual partajat RoLiNeST.

Selectarea metodelor şi criteriilor de căutares e realizează printr-o interfaţă utilizator prietenoasă, iar rezultatele căutării sunt prezentate în formă unică pentru toate resursele interogate.

Info: accesarea portalului se face la adresa: http://aleph.edu.ro.