Reviste online

Bulletin of The Transilvania University of Braşov - Buletin Ştiintific

Jurnalul Medical Braşovean

Creativitate şi Inventică - Revista Şcolii Doctorale

Revista "Diacronia"

Reviste accesibile din reţeaua locală 

Acces gratuit la articole full text, oferit de Editura Royal Society:

Philosophical Transactions series A: http://rsta.royalsocietypublishing.org

Philosophical Transactions series B: http://rstb.royalsocietypublishing.org

Proceedings series A: http://rspa.royalsocietypublishing.org

Proceedings series B: http://rspb.royalsocietypublishing.org

Biology Letters: http://rsbl.royalsocietypublishing.org

Journal of the Royal Society Interface: http://rsif.royalsocietypublishing.org

Interface Focus: http://rsfs.royalsocietypublishing.org

Notes&Records of the Royal Society: http://rsnr.royalsocietypublishing.org.

Articolele revistelor acoperă subiecte din domeniile: matematică, fizică, ştiinţe inginereşti şi ştiinte biologice.