Biblioteca de Construcţii

Fondul de publicaţii de specialitate al Bibliotecii de Construcţii a început să se constituie în perioada 1971/1972, când, au fost înfiinţate două secţii de subingineri în specializările construcţii civile, industriale şi agricole şi instalaţii pentru construcţii în cadrul Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere a  Universităţii din Braşov.

Trecerea la o forma superioară  de învăţământ, cea de ingineri, profil construcţii civile industriale şi agricole, în anul 1990, la care s-a adăugat, în anul 1999, profilul instalaţii pentru construcţii, tot în cadrul Facultăţii de Silvicultura şi Exploatări Forestiere a  Universităţii Transilvania din Braşov, a însemnat îmbogătirea substanţială a fondului de publicaţii.

Biblioteca de Construcţii funcţionează ca filială a Bibliotecii Universităţii Transilvania din Braşov, din anul 2003.

Înfiinţarea Facultăţii de Construcţii a marcat, în anul 2003, constituirea Bibliotecii de Construcţii, asigurarea unui spaţiu adecvat desfăşurării activităţii bibliotecii şi instalarea în locaţia în care functionează Facultatea de Construcţii.

Biblioteca a fost concepută pentru o documentare specializată, în domeniile programelor de studiu licenţă  (construcţii civile, industriale şi agricole, instalaţii pentru construcţii, căi ferate, drumuri şi poduri), masterat şi doctorat.

Organizată în sistemul combinat de acces direct la colecţii şi împrumut, Biblioteca asigură împrumutul la domiciliu al titlurilor existente în mai multe exemplare.