Prog_activ_ev_stud_sem1_2017-2018

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii
Biroul de asigurarea a calitatii

Hotararea Consiliului de Administratie - Anexa 3

Nr. 31/17.10.2017

Programul activitatilor de evaluare de catre studenti a activitatii didactice desfasurate in 

anul universitar 2017-2018 (semestrul 1)

Nr. crt.  Activitate Responsabil Termen Observatii
1 Initierea procesului de evaluare a activitatii didactice de catre studenti  Consiliul de Administratie, 
Coordonatorul CEAC-U

octombrie 2017
Precizari cu privire la procesul de evaluare
2 Informare CEAC-D, coordonatori PS, directori departament, cadre didactice
CEAC-U,
DAC
octombrie 2017

Mesaje Internet, Postare date pe site DAC, Instruiri

 3 Transmitere catre DAC a listelor cu cadrele didactice evaluate
Directorul de departament
6.10.2017 Listele se transmit electronic (in format word)
 4 Stabilirea listelor cu cadrele didactice evaluate si introducerea lor in aplicatia AGSIS
Directorul de departament
20.10.2017 Liste cu cadre didactice evaluate F02-PS8.2-01/ed.4, rev.0*
 5 Verificarea listelor in aplicatia 'Evaluare cadre didactice' DAC
Biroul IT

30.10-10.11.2017 Liste cadre didactice evaluate din aplicatie
 6 Stabilirea Comisiilor de analiza
Directorul de departament
13.11-24.11.2017 Decizia directorului de departament 
F03-PS8.2-01/ed.4,rev.0
*
 7 Deschidere platforma de evaluare
Biroul IT
27.11.2017
 8 Organizarea intalnirilor cu coordonatorii CEAC-D si cu studentii: informarea, instruirea studentilor si completarea chestionarelor de catre studenti
CEAC-D,
Coordonatorii PS,
Tutorii

27.11.2017-22.01.2018 Manualul de utilizare, Programarea intalnirilor cu studentii (o copie se transmite la DAC)
 9 Inchidere platforma de evaluare
Biroul IT
22.01.2018  
10 Generarea Fisei de evaluare si a Sintezei privind evaluarea activitatii didactice de catre studenti Biroul IT 23.01-19.02.2018  Fise de evaluare, 
F05.1-PS8.2-01/ed.4,rev.0*;
F05.2-PS8.2-01/ed.4,rev.0*;
Sinteza, 
F06-PS8.2-01/ed.4,rev.0*;
 11 Analiza rezultatelor la nivel de departament Comisia de analiza,
Cadrul didactic

19.02-26.02.2018 Fise de evaluare cu completari;
Proces verbal al sedintei de analiza
12 Intocmirea Sintezei pe program de studii si a planului de masuri
Comisia de analiza

19.02-26.02.2018
  
Sinteza in 3 exemplare, pentru CEAC-D, Coord. PS, DAC
 13 Analiza rezultatelor la nivel de facultate** Consiliul facultatii,
Decan
26.02-16.03.2018  Proces verbal al sedintei de analiza
 14 Comunicarea rezultatelor catre studenti CEAC-D,
Tutorii,
Studentii din Consiliul Facultatii
12.03-23.03.2018  E-mail,
Proces verbal al sedintei de informare studenti

 * Formularele sunt anexe la procedura Evaluarea activitatii didactice de catre studenti;
 ** Rezultatele procesului de evaluare a activitatii didactice de catre studenti in semestrul I al anului universitar 2017-2018 se vor discuta in Consiliul facultatii si vor fi aduse la cunostinta studentilor/ reprezentantilor studentilor in Consiliul facultatii.
 
Mentiune: CEAC-D se va implica in procesul de evaluare de catre studenti a activitatii didactice, la nivelul programelor de studii, in special prin responsabilii cu calitatea pe programe de studii - studenti si cadre didactice.

 
Brasov, 3.10.2017
 
 
  Prof.dr.ing. Simona LACHE,
  Prorectorul cu internationalizarea universitatii si evaluarea calitatii,
  Coordonatorul CEAC-U
 
 
 

Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna martie 2018 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 2 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior