Biroul de Asigurare a Calitatii > Documente > Documente directoare nationale
DOCUMENTE DIRECTOARE NATIONALE 
RAPOARTE REFERITOARE LA ASIGURAREA CALITATII
   
   
Cod de bune practici pentru Departamentele de asigurare a calitatii din institutiile de invatamant superior din Romania
   
Raport - Starea calitatii in invatamantul superior. Barometrul calitatii - 2010
   
  Raport - Starea calitatii in invatamantul superior. Barometrul calitatii - 2009
   
   
 LEGI SI ALTE ACTE NORMATIVE
   
   
Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5703/2011 privind implementarea Cadrului national al calificarilor din Invatamantul Superior
   
Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
   
  Legea Educatiei Nationale - Legea nr. 1/2011
   
Hotararea de Guvern nr. 890 / 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 / 2008 privind denumirile calificarilor si titlurile conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I
   
Strategia de dezvoltare a cercetarii stiintifice din Romania
   
Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014 - 2020
   
Documente ale organismelor de finantare si evaluare a activitatii in invatamantul superior: CNFIS si CNCSIS
   
Hotararea de Guvern nr. 404 / 2006, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 319 din 10/04/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat
   
Metodologia de evaluare externa, standardele de referinta si lista indicatorilor de performanta a Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) 
   
Legea nr. 87 din 10.04.2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 75 / 2005
   
Ordonanta de urgenta nr. 75 din 12.07.2005 privind asigurarea calitatii educatiei 
   
Hotararea nr. 1257 din 18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS)
   
Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 4492 / 6 iulie 2005 privind promovarea eticii profesionale in universitati (in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 595 / 11 iulie 2005)
   
Ordinul MEdC nr. 3928 / aprilie 2005 privind asigurarea calitatii serviciilor educationale in institutiile de invatamant superior
   
Anexa la Ordinul MEdC nr. 3928 / aprilie 2005 privind asigurarea calitatii serviciilor educationale in institutiile de invatamant superior 
   
Hotararea Guvernului nr. 567/2005 privind Organizarea si desfasurarea studiilor de doctorat
   
Hotararea Guvernului nr. 551/2007 pentru aprobarea criteriilor si standardelor, precum si a metodologiei de evaluare si atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare - dezvoltare
   
Hotararea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat (publicata in MO al Romaniei nr. 551 / 3.08.2011)
   

Hotarare de Guvern privind modificarea si completarea codului studiilor universitare de doctorat (HG nr. 134/ 2.03.2016, publicata in MOF, Partea I, nr. 182/10.03.2016)
   
Legea privind Organizarea studiilor universitare (Legea nr. 288/2004)
   
Hotararea de Guvern nr. 1011 din 8 octombrie 2001,publicata in Monitorul Oficial nr. 678 din 26 octombrie 2001 privind organizarea si functionarea invatamantului la distanta si a invatamantului cu frecventa redusa in institutiile de invatamant superior
   
Cadrul national al calificarilor (proiect)
   

 
Hotararea de Guvern nr. 918 din 20 noiembrie 2013 privind aprobarea Cadrului National al Calificarilor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 734/ 28.11.2013
   
 
Hotararea de Guvern 567/2015 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului National al Calificarilor publicata in MOF/ 30.07.2015
   
 
Ordinul nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de inscriere si inregistrare  a calificarilor din invatamantul superior in Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior (RNCIS) 
   
   
DOCUMENTE ARACIS
   
   
Cerere pentru initierea procedurilor de evaluare
   

Cerere pentru initierea procedurilor de evaluare in vederea acordarii certificarii EUR-ACE®
   
Ghidul ARACIS - Ghidul activitatilor de evaluare a calitatii programelor de studii universitare si a institutiilor de invatamant superior
   
 
   
       
Standarde si linii directoare pentru certificarea EUR-ACE®
   
Standarde specifice ale comisiilor de specialitate:
 


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna martie 2018 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 2 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior