Biroul de Asigurare a Calitatii > Misiune - Politica - Istoric > Istoric

SCURT ISTORIC
ABORDAREA CALITATII IN CADRUL UNIVERSITATII TRANSILVANIA DIN BRASOV
 

Universitatea Transilvania din Brasov este o institutie de invatamant superior cu traditie, in cadrul careia calitatea serviciilor educationale a fost întotdeauna, implicit, asociata misiunii sale.
Preocuparile pentru calitate au capatat un caracter sistematic, fiind integrate in strategiile promovate de managementul universitatii, la sfarsitul anilor `90.

   
Departamentul de Asigurare a Calitatii a fost infiintat in anul 2000 prin Proiectul Tempus Phare - Quality Evaluation of Services und Training (QUEST), avand ca obiectiv proiectarea si implementarea Sistemului de Management al Calitatii dupa modelul ISO 9001:1994 si in acord cu cerintele din OM 4189/12.07.2000.
   
Crearea Sistemului de Management al Calitatii s-a finalizat cu auditul de certificare realizat de Societatea Romana de Asigurarea Calitatii (SRAC), in decembrie 2002, Universitatea Transilvania din Brasov fiind prima universitate din Romania certificata in conformitate cu standardul international ISO 9001:1994. Sistemul de Management al Calitatii din universitate a fost actualizat si recertificat in anul 2004, in conformitate cu editia din 2000 a standardului ISO 9001 Certificat IQNet.
   
Odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, Universitatea Transilvania din Brasov si-a intensificat actiunile de asigurare a calitatii proceselor didactice si de cercetare, pentru a se afirma ca un competitor serios la nivel national si continental, capabil sa atraga studenti din tara si din strainatate, printr-o oferta educationala diversa, atractiva si sa permita absolventilor accesarea cu succes a pietei muncii din intreaga Europa.
   
Varianta actuala a Sistemului de Management al Calitatii are la baza directivele si standardele europene care definesc dimensiunea europeana a calitatii si reglementarile nationale referitoare la asigurarea calitatii in invatamantul superior.
   
Orientarea generala a universitatii privind asigurarea calitatii este definita prin Politica referitoare la calitate, elaborata de Rectorul Universitatii Transilvania din Brasov, avand la baza principiile si valorile promovate in universitate, sintetizate in Viziunea Universitatii Transilvania.
   
Modelul pentru SMC aplicat la Universitatea Transilvania din Brasov vizeaza intreaga organizatie: cuprinde atat procesele educational si de cercetare, cat si cele de management si suport, care sunt redate sintetic in Harta proceselor si descrise prin Documentele SMC. Prioritate s-a acordat reglementarii prin proceduri specifice a procesului educational, dar sistemul este continuu extins si imbunatatit, prin elaborarea de noi proceduri si instrumente de management, avand in vedere armonizarea cu exigentele europene si asimilarea celor mai bune practici. Un loc important in cadrul demersului pentru asigurarea si imbunatatirea calitatii in universitate ocupa evaluarea calitatii, realizata sub forme multiple: evaluarea institutionala, evaluarea programelor de studii, evaluarea activitatii didactice de catre studenti, evaluarea de catre absolventi, evaluarea cercetarii stiintifice etc. Rezultatele acestor actiuni stau la baza imbunatatirii continue a calitatii, realizata cu implicarea larga a structurilor de conducere, a cadrelor didactice, a studentilor, a altor categorii de personal.
   
In anul 2007 Universitatea Transilvania din Brasov a fost supusa evaluarii externe conform procedurii Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS), care s-a finalizat cu acordarea calificativului grad de incredere ridicat.
   
In anul 2011, la solicitarea Universitatii Transilvania s-a derulat procesul de evaluare institutionala internationala conform procedurii EUA (European University Association). Evaluarea, realizata de o echipa formata din lideri de prestigiu ai invatamantului superior european, a oferit prilejul unei analize comprehensive a universitatii, avand in vedere contextul institutional si bunele practici internationale. Concluziile si recomandarile formulate de echipa de evaluatori, incluse in raportul EUA, vor sta la baza masurilor de imbunatatire a activitatii stabilite pentru dezvoltarea universitatii, cresterea vizibilitatii si a calitatii insitutionale.
   
  In anul universitar 2012-2013, Universitatea Transilvania din Brasov a parcurs, din nou, procesul de evaluare internationala EUA, in cadrul Proiectului national cu finantare europeana "Performanta in cercetare, performanta in predare - calitate, diversitate si inovare in universitatile din Romania". De asemenea, s-a derulat procesul de evaluare externa a calitatii institutionala de catre ARACIS (Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior), finalizat prin acordarea calificativului  "Grad de incredere ridicat" pentru perioada 2013-2018.
   
  In anul 2014, in urma auditului de certificare realizat de MRC - Organism de certificare sisteme, Universitatea Transilvania din Brasov a obtinut Certificatul de conformitate a Sistemului de Management al Calitatii cu standardul SR EN ISO 9001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste.
   
   

Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna martie 2018 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 2 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior